Declaraţiile funcţionarilor publici
Ticu Octavian
Tîlvănoiu Constantin Cristinel
Tîlvănoiu Ionel
Ţîrdă Dorel