Declaraţiile funcţionarilor publici
Geană Ionel Dănuț
Declaraţii de avere
PDF 2016
Declaraţii de interese
PDF la plecare
Geană Luminiţa
Ghidarcea Constantin Roberto
Ghimiş Cătălin Constantin