Comisiile de specialitate

În cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina se constituie un număr de 7 comisii de specialitate

Denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

 1. Comisia de Buget - Finanţe alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local VÎLCELEANU GIGI-ERNES
  • Consilier local KOVACS CAROL-EMIL
  • Consilier local IORDACHE ANDREI

 2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local STĂNCIOIU GEORGEL-CLAUDIU
  • Consilier local ROȘU AUREL
  • Consilier local BIRCEA CRISTIAN

 3. Comisia juridică şi de disciplină alcătuită din 3 membrii cu următoarea componenţă:
  • Consilier local BRĂTOI EUFROSINA
  • Consilier local PAVLOVICI CONSTANTIN-PAUL
  • Consilier local CIAUȘU ANA-MARIA

 4. Comisia pentru muncă şi protecţie socială alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local CĂLINI VASILE
  • Consilier local CÎRLOGANU SILVIU-MIHAI
  • Consilier local IONIȚĂ RADU-GEORGE

 5. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie şi protecţia copilului alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local DIACONESCU RENICĂ
  • Consilier local TĂNASE AURELIA
  • Consilier local IACOBESCU VICTOR-HARITON

 6. Comisia pentru protecţia mediului, agricultură şi turism alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local BERECHET MIREL-ALEXANDRU
  • Consilier local VĂTRAI ION
  • Consilier local ROGOJINARU VIOREL

 7. Comisia pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local POPA EMIL-COSTIN
  • Consilier local ȚÎRCOMNICU NICOLAE-SORIN
  • Consilier local STANA ANDRONIA LUANA MIHAELA