Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 – 2020
Pentru o abordare coerentă şi realistă a diferitelor aspecte legate de dezvoltarea durabilă pe termen lung a Municipiului Slatina, Primăria Municipiului Slatina a elaborat Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 - 2020, document care cuprinde obiective prioritare şi direcţii strategice de dezvoltare în următoarele domenii astfel:
Obiectiv 1. Slatina – oraş primitor
  • Mobilitate şi infrastructură de calitate,
  • Mediu construit,
  • Servicii publice,
  • Cultură şi agrement,
Obiectiv 2. Slatina – economie vie
  • Consolidarea serviciilor de sprijin pentru mediul de afaceri şi atragere de investitori,
  • Promovarea şi încurajarea antreprenoriatului,
  • Creşterea competitivităţii forţei de muncă,
Obiectiv 3. Slatina – excelenţă în management urban
  • Consolidarea compentenţelor şi eficienţei aparatului executiv al primăriei (resurse umane, sisteme informatice),
  • Îmbunătăţirea funcţiei de planficare şi coordonare (parteneri la nivel teritorial).

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 - 2020 este un document pe care se bazează deciziile autorităţilor locale şi care oferă omogenitate, coordonare şi reactivitate.

În baza Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 - 2020 se pot demara acţiuni ample la nivel local şi se pot accesa fonduri europene puse la dispoziţia României prin Instrumentele Structurale.

Strategia de Dezvoltare a Municipiului Slatina 2014 - 2020 a fost însuşită de către Consiliul Local al municipiului Slatina prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 325 din 30.09.2015.

Planul integrat de dezvoltare urbană
Strategia de dezvoltare a municipiului Slatina 2008-2015