Strategia de dezvoltare durabilă

Dragi slătineni,

Recunoscând necesitatea unei viziuni pe termen lung şi a unei abordări integrate în ceea ce priveşte priorităţile de dezvoltare urbană, Primăria Municipiului Slatina a iniţiat proiectul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2008-2015.

Dezvoltarea durabilă, aşa cum a fost definită la Conferinţa Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 1992, este "dezvoltarea care asigură cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite şansele generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi". Altfel spus, dezvoltarea durabilă reprezintă un mod integrat de abordare a problematicii protecţiei mediului, dezvoltării economice şi protecţiei sociale, printr-o viziune pe termen lung.

Adoptarea unui astfel de model de dezvoltare constituie o provocare pentru Municipiul Slatina şi pentru cei care s-au angajat la realizarea acestuia. Cu toate acestea, trebuie să fim conştienţi că fără asumarea responsabilă a acestor obiective nu vom putea oferi şansa generaţiilor viitoare de a locui într-un oraş modern, pregatit pentru a oferi o alternativă rezidenţială şi comunitară la nivel local.

Strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Slatina reprezintă un document de politici publice care are rolul de a trasa dezvoltarea pe termen mediu a oraşului. Strategia va fi un instrument pentru autorităţile locale şi pentru comunitatea slătineană care, acţionând în parteneriat, vor stabili direcţiile prioritare şi planurile de acţiune pentru concretizarea investiţiilor în infrastructură, servicii sociale, educaţie, dezvoltare economică şi mediu.

Un obiectiv important al acestei strategii este definirea unei identităţi a oraşului Slatina, pentru ca fiecare cetăţean să poată afirma Am 3 motive pentru care aş alege să locuiesc în Slatina!. Acest proiect îşi propune să ofere această opţiune, după o atentă analiză a nevoilor, problemelor, punctelor tari şi a celor slabe, oportunităţile şi ameninţările potenţiale.

După adoptarea sa de către Consiliul Local, Strategia va sta la baza proiectelor de investiţii pentru dezvoltare şi va constitui fundamentul obţinerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea comunităţii. Succesul acestui demers depinde în mare măsură de participarea largă a reprezentanţilor întregii comunităţi, a tuturor instituţiilor, firmelor, organizaţiilor şi asociaţiilor, precum şi a cetăţenilor care doresc să contribuie la dezvoltarea durabilă a municipiului Slatina. Proiectul se va desfăşura pe o perioada de şase luni, pe parcursul cărora implicarea tuturor cetăţenilor municipiului la definirea strategiei locale, a planului local de acţiune şi a portofoliului de proiecte este esenţială pentru a conferi legitimitate şi validitate strategiei.

Echipa de lucru

Alături de Primăria Municipiului Slatina, proiectul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă va fi realizat de parteneriatul format din GEA Strategy & Consulting, ramura de consultanţă a Grupului de Economie Aplicată şi firma italiană de consultanţă Ecosfera Spa, îmbinând experienţa în problematica dezvoltării şi regenerării urbane şi valenţele multidisciplinare ale echipei de proiect.

Realizarea Strategiei de dezvoltare are ca scop dezvoltarea nevoilor identificate la nivel socio-economic, comunitar şi la nivel de politică de regenerare urbană. Strategia se bazează pe un concept de politici publice şi pe instrumentele de implementare a politicii publice. Se urmăreşte o abordare axată pe rezultat, prin corelarea obiectivelor de dezvoltare şi rezultatelor aşteptate cu posibilităţile de finanţare. Întregul demers se sprijină pe de o parte pe indicatori cantitativi şi calitativi şi pe de altă parte pe consultarea unui număr cât mai mare de reprezentanţi ai comunităţii locale.

Etapele proiectului

Etapele semnificative sunt construite pe baza rezultatelor pe care acest proiect le propune. Acestea sunt necesare şi indisolubil legate de bunul mers al proiectului după cum urmează:

 1. Planificarea

 2. În cadrul acestei etape va fi constituit Grupul de Lucru, format din actori cheie la nivel local, ce va constitui o resursă importantă pe tot parcursul derulării proiectului pentru colectarea informaţiilor necesare realizării analizei socio-economice de dezvoltare durabilă şi infrastructură, dar şi o resursă pentru implementarea ulterioară a strategiei.

 3. Analiza socio-economică

 4. Această etapă se va concretiza într-o evaluare a situaţiei existente, pe mai multe paliere: economic, social, infrastructură, mediu, capacitate administrativă, etc. Rezultatele analizei vor duce la identificarea acelor sectoare de creştere potenţială în municipiul Slatina, dar şi a resurselor adecvate în acest sens. O analiză a oportunităţilor de finanţare nerambursabilă (mai ales prin intermediul Fondurilor Structurale), dar şi a instrumentelor de finanţare (emisiune de obligaţiuni, credite bancare etc.) va însoţi priorităţile evidenţiate în raportul de evaluare.

 5. Analiza potenţialului de regenerare urbană şi comunitară

 6. Dezvoltarea localităţii este strâns legată de dezvoltarea spaţială a oraşului şi de planificarea urbană. Consorţiul şi-a propus în acest sens realizarea unei evaluări şi analize privind strategia de dezvoltare şi planificare urbană. Aceasta etapă va trasa liniile de acţiune viitoare pentru dezvoltarea proiectelor de regenerare urbană. Rezultatele acestei etape vor fi integrate studiului de dezvoltare durabilă.

 7. Realizarea strategiei de dezvoltare durabilă

 8. În baza analizei situaţionale şi a evaluării de potenţial, Strategia de Dezvoltare Durabilă va stabili principalele orientări pentru perioada 2008-2015, pentru municipiul Slatina.

 9. Planul de acţiuni şi proiectele prioritare de dezvoltare

 10. Această etapă se va concretiza prin enunţarea proiectelor de dezvoltare locală, ţinând cont de priorităţile locale, regionale şi naţionale de dezvoltare. Planul de acţiuni va fi însoţit de un portofoliu de proiecte corelate cu finanţările europene şi de o estimare a impactului aşteptat.

 11. Popularizare şi instruire

 12. O etapă deosebit de importantă va fi constituită din activităţile de transfer de cunoştinţe către principalii actori locali, prin seminarii şi informări.

 13. Transferul de cunoaştere dinspre consultant către facilitatorii locali

 14. (administraţie publică, companii, ONG-uri, etc.)

Evenimente

 1. Lansarea proiectului de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Durabilă

 2. GEA Strategy & Consulting S.A., în parteneriat cu firma italiană de consultanţă Ecosfera s.p.a.. au lansat oficial proiectul "Studiu de Dezvoltare Durabilă a municipiului Slatina", cu ocazia unei conferinţe de presă găzduite de Primăria Municipiului Slatina în data de 28 februarie 2008. La eveniment au participat primarul municipiului Slatina, Darius Vâlcov, reprezentanţi ai administraţiei publice, ai mediului de afaceri şi ai mass- media locale.

  Demarat la iniţiativa Primăriei Municipiului Slatina, proiectul îşi propune ca obiectiv identificarea nevoilor reale şi prioritizarea direcţiilor de dezvoltare ale municipiului, la nivel socio-economic, comunitar şi de dezvoltare urbană, pornind de la premisa că Strategia de dezvoltare a municipiului constituie baza pentru dezvoltarea durabilă a economiei locale şi a îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor.

  Supoziţia de bază a acestui proiect este aceea că Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Slatina va putea fi utilizată de autorităţile locale ca un instrument de politici publice. Ca orice document de politici publice, strategia de dezvoltare va conţine instrumentele de implementare, monitorizare şi evaluare care să conducă la o aplicare adecvată.

  Proiectul se bazează pe experienţa partenerilor din consorţiu în problematica dezvoltării şi regenerării urbane (Ecosfera s.p.a), dar şi pe o componentă profesională care accentuează valenţele multidisciplinare ale echipei de proiect (experţii cheie şi experţi pe termen scurt).

 3. Grupuri focus

 4. În data de13 martie 2008 a avut loc prima serie de întâlniri cu reprezentanţii comunităţii locale din municipiul Slatina, prilej cu care s-au discutat aspecte legate de reforma administrativă, infrastructura publică şi mediul de afaceri. Grupurile focus s-au desfăşurat la Casa Căsătoriilor situată pe dealul Grădişte.

  În data de 26 martie 2008 a avut loc cea de-a doua serie de grupuri focus, discuţiile concentrându-se pe trei tematici: turism, tineret, cultură şi sport şi muncă şi protecţie socială.

  Rezultatele acestor grupuri-focus vor fi disponibile după procesarea de către echipa GEA Strategy & Consulting.

Derularea proiectului

Din punct de vedere metodologic, studiul de dezvoltare durabilă al municipiului Slatina urmăreşte pregătirea unei strategii de dezvoltare, dar şi a unui plan de dezvoltare care va conţine proiectele necesare dezvoltării oraşului pe componentele urmărite de transformarea sa într-un Pol de Crestere Regional şi Local. Mai mult, se are în vedere corelarea obiectivelor de dezvoltare şi a rezultatelor aşteptate cu posibilităţile de finanţare, în special din fondurile nerambursabile ale Uniunii Europene, care nu vor putea fi accesate fără o prioritizare strategică a obiectivelor de dezvoltare.

Acest proiect se va desfăşura pe o perioadă de şase luni, între februarie-iulie 2008.

Într-o primă etapă, echipa GEA a organizat o serie de discuţii, sub formă de grupuri focus, cu reprezentanţi ai administraţiei publice şi ai mediului de afaceri local, grupate în mai multe tematici:

 • reforma administrativă
 • infrastructura publică
 • dezvoltare antreprenorială
 • turism
 • tineret, cultură şi sport
 • muncă şi protecţie socială

Rezultatele acestor discuţii vor fi făcute publice şi supuse dezbaterii după ce vor fi procesate de echipa de consultanţi ai GEA Strategy & Consulting SA.

Strategia de Dezvoltare Durabilă în media locală

 1. Slatina viitoare zonă metropolitană
 2. (Ziarul de Olt)
 3. Slătinenii vor decide priorităţile în dezvoltarea oraşului
 4. (Gazeta de Olt)
 5. Prima întrunire pentru studiul de dezvoltare durabilă a Slatinei
 6. (Gazeta de Olt)