Titlul proiectului:
Network for co-productive development of sustainable urban mobility plans empowering cities to create joint visions, targets and sets of measures to manage their future city progress - CityMobilNet
Solicitant:
Primăria municipiului Slatina
Parteneri:
Bielefeld, Germania – Lider de Parteneriat
Slatina, România – Partener
Agii Anargiri-Kamatero, Grecia – Partener
Burgos, Spania – Partener
Braga, Portugalia – Partener
Morne-a-l’Eau, Franța (Guadalupe) – Partener
Palermo, Italia – Partener
GDANSK, Polonia – Partener
Zadar, Croatia – Partener
Comitetul Regiunii de Sud-Est, Malta – Partener
Marseille, Franța – Partener
Programul:
URBACT III
Axa şi Domeniul Major de Intervenţie:
Axa Prioritară 1 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Obiectivul specific 1: Îmbunătățirea capacității orașelor de a gestiona politicile și practicile pentru dezvoltarea urbană durabilă într-o manieră integrată și participativă.
Valoarea totală a proiectului:
749.923,16 euro (Faza 1 și Faza 2), din care pentru Municipiul Slatina 72.378,32 euro
Valoarea finanţării nerambursabile:
72.378,32 euro, din care pentru Faza 2 63.971,92 euro
Valoarea contribuţiei proprii:
-
Obiectivul proiectului:

Politicile și măsurile definite intr‐un plan de mobilitate urbană durabilă acoperă toate modurile și formele de transport din intreaga aglomerație urbană, inclusiv transport public și privat, de pasageri și de marfă, motorizat și nemotorizat, deplasare și parcare.

Pornind de la practicile existente și cadrele de reglementare, caracteristicile de bază ale unui plan de mobilitate urbană durabilă sunt:

 • O viziune pe termen lung și un plan de implementare clar;
 • O abordare participativă;
 • Dezvoltarea echilibrată și integrată a tuturor modurilor de transport;
 • Integrarea pe orizontală și verticală;
 • Evaluarea performanțelor actuale și viitoare;
 • Monitorizare, revizuire și raportare periodică;
 • Luarea în considerare a costurilor externe pentru toate modurile de transport.

Beneficii

 1. Îmbunătățirea calității vieții
 2. Costuri economisite – crearea unor beneficii economice
 3. Contribuție la o stare de sănătate mai bună și la un mediu mai sănătos
 4. Realizarea unei mobilități continue și îmbunătățirea accesului
 5. Utilizarea mai eficientă a resurselor limitate
 6. Câștigarea suportului public
 7. Pregătirea unor planuri mai bune
 8. Îndeplinirea eficientă a obligațiilor juridice
 9. Utilizarea sinergiilor duce la creșterea relevanței
 10. Către o nouă cultură mobilității
Activităţile proiectului:

Imaginați-vă orașul dvs. peste 20 de ani: cum ați dori să arate? Un loc în care copiii să se poată juca în siguranță? Unde aerul este curat? Unde poți merge pe jos să vă faceți cumpărăturile? Cu o mulțime de parcuri și spații verzi? Un loc unde afacerile prosperă?

Un plan de mobilitate urbană durabilă este un plan strategic conceput pentru a satisface nevoia de mobilitate a oamenilor și companiilor în orașe și în împrejurimile acestora, pentru a avea o mai bună calitate a vieții. Acesta se bazează pe practicile existente de planificare și ia în considerare principiile de integrare, participare și evaluare.

Toate acestea fac obiectul Orientărilor Comisiei Europene privind ”Dezvoltarea și implementarea unui plan de mobilitate urbană durabilă” care stabilește următoarele obiective ale unui plan de mobilitate:

 • Se asigură că tuturor cetățenilor li se oferă opțiuni de transport care permit accesul la destinații și servicii esențiale;
 • Îmbunătățește siguranța și securitatea;
 • Reduce poluarea sonoră și a aerului, emisiile de gaze de seră și consumul de energie;
 • Îmbunătățește eficiența și rentabilitatea transportului de persoane și bunuri;
 • Contribuie la creșterea atracvității și calității mediului urban și a designului urban in beneficiul cetățenilor, economiei și societății in general.

Activitățile efective ale proiectului sunt

 • Realizarea Grupului Local de Lucru
 • Analiza situației existente privind transportul modal (auto, feroviar, pietoni, biciclete, vehicule ecologice, piste de bicicliști, transport local de călători, transport persoane, străzi, extinderi, prelungiri, zone pietonale, semnalizări, semaforizare)
 • Evaluarea impactului politicilor și practicilor locale – studii de caz, exemple de bune practici, exemple de succes
 • Intâlniri ale grupului de lucru local și măsuri potrivite
 • Intâlniri / consultări cu cetățenii privid acțiunile și modificările pe care le doresc din perspectiva transportului modal
 • Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană
 • Consultări pe forma finală a Planului de Mobilitate Urbană
 • Rezultate ale rețelei de parteneri
 • Comunicare și diseminare rezultate
Durata proiectului:

15.09.2015 – 03.05.2018 (Faza 1 și Faza 2)

 • Faza 1 – 15.09.2015 – 15.03.2016
 • Faza 2 – 20.07.2016 – 03.05.2018
Stadiu actual:

Măsuri luate până la acest moment:

 • Constituirea Grupului de Lucru Local prin Dispoziția Primarului Municipiului Slatina nr. 1108/29.12.2016 ca instrument de lucru care să aducă laolaltă cât mai mulți actori locali relevanți în stabilirea măsurilor necesare asigurării mobilității urbane
 • Demararea procesului de realizare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în cadrul proiectului CityMobilNet finanțat prin programul URBACT III
 • Organizarea de întâlniri generale și tematice ale Grupului de Lucru Local

Ce urmează:

 • Realizarea efectivă Planului de Mobilitate Urbană Durabilă în cadrul proiectului CityMobilNet finanțat prin programul URBACT III

Observații: în cadrul celei de-a Patra Conferință Europeană pentru Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă de la Dubrovnik, care va avea loc în perioada 29-30 martie 2017, proiectul CityMobilNet va avea propriul timp alocat pentru prezentarea rezultatelor, fiind unul din cele mai active proiecte finanțate de URBACT III.

Rezultate:
<< Inapoi