Titlul proiectului:
Atelierul intercultural Victoria
Solicitant:
Municipiul Slatina
Parteneri:
Fundaţia EVRIS, Islanda
Programul:
Mecanismul Financiar al Spaţiului Econonomic European
PA 16/RO 12 - Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural
Cererea de proiecte - Proiecte mari
Axa şi Domeniul Major de Intervenţie:
-
Valoarea totală a proiectului:
7.577.927,17 lei
Valoarea finanţării nerambursabile:
7.254.170,32 lei
Valoarea contribuţiei proprii:
323.756,85 lei
Obiectivul proiectului:

Proiectul are stabilit drept obiectiv general protejarea și conservarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare și facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg, prin restaurarea, consolidarea și reabilitarea unei clădiri monument istoric - Cinema Victoria- în vederea amenajării Atelierul Intercultural ”Victoria”, un spațiu multifuncțional destinat organizării de evenimente sociale, culturale, orientate cu precădere pe promovarea interculturalității.

Din acest obiectiv general se desprind următoarele obiective specifice:

 • Protejarea patrimoniului cultural din municipiul Slatina, prin restaurarea, consolidarea și reabilitarea unei clădiri monument istoric - Cinema Victoria- până la finalul perioadei de implementare a proiectului
 • Valorificarea patrimoniului cultural din municipiul Slatina prin redarea unei clădiri de patrimoniu publicului larg, în vederea desfășurării de activități culturale și sociale, prin realizarea Atelierului Intercultural Victoria până la finalul perioadei de implementare a proiectului
 • Dezvoltarea comunității slătinene prin creșterea atractivității turistice a municipiului Slatina, cu precădere pentru turism cultural, datorită restaurării unei clădiri de patrimoniu și dotării ultramoderne a acesteia și a implementării unei strategii de dezvoltare centrate pe cooperare internațională și interculturalitate, cel puțin pe o perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului
 • Conservarea și valorificarea patrimoniului imaterial al comunității rome, în vederea consolidării identității culturale a acesteia, prin: integrarea în festivitatea de deschidere a Atelierului Intercultural Victoria a unor manifestări artistice susținute de artiști romi (inclusiv urmași ai vestitului rapsod Lică Militaru) și stabilirea prin planul de dezvoltare strategică pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea proiectului a zilei de 8 aprilie ca zi dedicată exclusiv manifestărilor culturale ale comunității rome, pentru serbarea zilei internaționale a romilor
 • Valorificarea patrimoniului imaterial al minorităților etnice și culturale prin setarea ca ținte strategice în planul de dezvoltare strategică pentru o perioada de minim 5 ani după finalizarea proiectului
 • Întărirea relațiilor bilaterale între operatorii culturali din România și cei din statele donatoare cu privire la patrimoniul cultural.
Activităţile proiectului:
 1. Finalizarea proiectării lucrărilor de construcții și obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare
  1. Realizarea Proiectului tehnic pentru restaurarea, consolidarea și reabilitarea construcției existente în vederea amenajării Atelierului Intercultural Victoria
  2. Obținerea autorizației de construire, alte avize și autorizații necesare
 2. Realizarea lucrărilor de construcții și instalații
  1. Derularea procedurilor de achiziție
  2. Atribuire contract construire și contract dirigenție de șantier
  3. Realizare lucrări de construcții și instalații aferente clădirii
  4. Realizare amenajare peisageră
  5. Recepția lucrărilor de construcții
 3. Achiziție și montaj dotări
  1. Derularea procedurilor de achiziție
  2. Atribuire contract achiziție și montaj dotări
  3. Dotare Atelier Intercultural
  4. Recepția dotărilor
 4. Elaborare Plan de Dezvoltare Strategică
  1. Derularea procedurilor de achiziție și contractarea serviciilor
  2. Elaborarea planului de dezvoltare strategică
  3. Recepția livrabilului
 5. Realizarea unei vizite de studiu
 6. Promovarea și valorificarea rezultatelor
  1. Expoziție fotografie – ”Slatina, casa noastră”
  2. Spectacol de muzică lăutărească
  3. Workshop pe teme de cooperare culturală internațională și interculturalitate
  4. Spectacol de teatru
  5. Bal tematic – ”România în perioada interbelică”
  6. Proiecție film mut
  7. Seară de dans
 7. Managementul proiectului
  1. Managementul achizițiilor
  2. Monitorizare și raportare
  3. Informare și publicitate
 8. Auditul final al proiectului
Durata proiectului:
17 luni
Stadiu actual:
Finalizat
Rezultate:

Noutăți

Întâlnirea inițială a partenerilor (24.02.2015)

Format PDF Minuta întâlnirii

Conferința de presă de lansare a proiectului (25.02.2015)

În data de 25.02.2015 a avut loc conferința de presă de lansare a proiectului ”Atelierul Intercultural Victoria”.

La conferință au participat primarul Municipiului Slatina Minel Florin Prina si doamna Anna Margret Gudjonsdottir, coordonatorul de proiect din partea partenerului – Fundatia EVRIS ses din Islanda.

În cadrul conferinței au fost subliniate:

 • Importanța proiectului pentru ambii parteneri
 • Importanța parteneriatului pentru promovarea culturii
 • Importanța derulării de activități și investiții care să ducă la revitalizarea Centrului Vechi al Municipiului Slatina

Format PDF Comunicat de presă

<< Inapoi