imagini din Slatina
Titlul proiectului:
A doua şansă pentru un viitor împreună
Solicitant:
Școala Gimnazială Nr. 1 Slatina
Parteneri:
  • Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina
  • S.C. Aniva Consult Technology S.R.L.
Programul:
Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa și Domeniul Major de Intervenție:
Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul major de intervenție 2.2 „Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”
Valoarea totală a proiectului:
2.101.862 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
2.058.824 lei
Valoarea contribuției proprii:
42.038 lei
Obiectivul proiectului:

Obiectivul general al proiectului

Cresterea cu 100 a numarului de persoane (care au parasit timpuriu scoala/nu au absolvit invatamantul obligatoriu) mentinute si reintegrate in educatia obligatorie de invatamant obligatoriuprin elaborarea si aplicarea de metode si instrumente specifice educatiei remediale de A doua sansa la nivelul comunitatii locale din orasul Slatina.

Scopul proiectului

Cresterea gradului de adaptabilitate si de integrare pe piata muncii a 100 de persoane care au parasit timpuriu scoala/nu au absolvit invatamantul obligatoriu, in urma absolvirii Programului „ A doua sansa pentru un viitor impreuna”, invatamant obligatoriu.
Activitățile proiectului:
  • A0: Managementul proiectului;
  • A1: Informare si publicitate;
  • A2. Program de formare continua pentru personalul implicat in Programul “ A doua sansa pentru un viitor impreuna” Desfasurarea unui schimb de bune practici cu institutii similare din spatiul european;
  • A3. Pregatirea Programului “ A doua sansa pentru un viitor impreuna”;
  • A4. Organizare si dezvoltare de continuturi educationale, inclusiv instrumente educationale de sprijin pentru corectarea fenomenului de parasire timpurie a scolii in cadrul Programului “ A doua sansa pentru un viitor impreuna”;
  • A5. Organizarea si derularea Programului “ A doua sansa pentru un viitor impreuna”;
  • A6. Sustinerea dezvoltarii parteneriatului de tipul scoala-comunitate in mediu real si virtual si realizarea de activitati educationale integrate, in parteneriat, pentru sustinerea reintegrarii in educatie/o profesie mai buna a celor care au parasit timpuriu scoala;
  • A7. Auditul proiectului.
Durata proiectului:
18 luni
Stadiu actual:
Finalizat
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content