Titlul proiectului:
Reabilitare spaţii verzi alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban adiacent străzilor Unirii, Libertăţii, Crişan (Sistematizare pe verticală cartier Unirii, Str. Libertăţii, Crişan)
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa şi Domeniul Major de Intervenţie:

1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: centre urbane

Valoarea totală a proiectului:
5.767.373,99 lei
Valoarea finanţării nerambursabile:
4.244.003,63 lei
Valoarea contribuţiei proprii:
1.523.370,08 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul proiectului îl reprezintă reabilitarea zonei Cartierului Unirii va consta în sistematizarea pe verticală a zonei adiacente străzilor: Str. Unirii, Str. Primăverii, Str. Crişan, Libertăţii, Aleea Lalelelor; aleile de acces nenominalizate, parcările şi spaţiile verzi din acest perimetru.
Activităţile proiectului:

- realizarea infrastructurii şi suprastructurii stradale

- sistematizarea verticală a zonei aferente străzilor menţionate, prin realizarea de trotuare şi spaţii de parcare, dar şi asigurarea accesului la proprietăţi.

Se vor delimita strict locurile de parcare de spaţiile verzi prin:

 • reabilitarea şi/sau modernizarea carosabilului
 • reabilitare şi/sau modernizarea trotuarelor şi aleilor pietonale
 • delimitarea corectă a spaţiilor verzi din trama stradală
Durata proiectului:
14 luni
Stadiu actual:

Contract de finanțare semnat în data de 16.12.2011.

În implementare – în derulare procedurile de achiziție servicii (publicitate și informare, dirigenție de șantier) și execuție lucrări.

Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect Observaţii
1. 10060/17.04.2012 SC Enero Prod SRL 8.160,00 1.958,40 Informare  
2. 10629/23.04.2012 SC ICT Consulting Zone SRL 43.800,00 10.512,00 Dirigenţie de şantier  
3. 16542/22.06.2012 SC CAFMIN SRL 3.180.600,00 763.344,00 Execuţie lucrări  

Trimestrul I

Rezultate (conform CF, secţiunea 2.3.8 – Rezultate anticipate)

 • Realizarea proiectului tehnic – 100%
 • Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii finale – 100%
 • Numirea echipei de proiect – 100%
 • Cerere de prefinanţare – notificare, elaborare, depunere – 100%
 • Execuţia lucrărilor investiţia de bază – 2%
 • Informare şi publicitate – 2 conferinţe de presă, 2 comunicate de presă, informare pe site-ul Consiliului Local Slatina, panotaj asigurat pe parcursul lucrărilor de construcţie – 10%
 • Audit – 0%
 • Cerere de rambursare – 3 cereri de rambursare – 0%
 • Managementul proiectului (monitorizarea şi evaluarea) – 43%

TRIMESTRUL II

 • Raportul de progres nr. 1 aferent perioadei 17.12.2011 – 16.03.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia;
 • Ca urmare a raportului de progres nr. 1, o vizită de monitorizare a avut loc în data de 05.04.2012;
 • În data de 05.04.2012 a avut loc o vizită la faţa locului, la care au participat reprezentanţi ai ADR SV Oltenia şi ai echipei de implementare a proiectului;
 • A fost autorizată în data de 18.05.2012 plata prefinanţării solicitate;
 • A fost solicitat un act adiţional de prelungire a perioadei de implementare;
 • Pentru serviciile de informare şi publicitate, a fost semnat contractul de servicii;
 • Pentru serviciile de dirigenţie de şantier, a fost semnat contractul de servicii;
 • Pentru lucrările de execuţie, a fost lansat anunţul de participare în SEAP;
 • În data de 05.06.2012 a fost publicat comunicatul de presă de lansare a proiectului, în ziarul "Gazeta Oltului";
 • A fost avizat panoul temporar de către ADR SV Oltenia (ca urmare a solicitării de avizare a materialelor de informare şi publicitate din data de 11.06.2012).

Rezultate (conform CF, secţiunea 2.3.8 – Rezultate anticipate)

 • Realizarea proiectului tehnic – 100%
 • Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii finale – 100%
 • Numirea echipei de proiect – 100%
 • Cerere de prefinanţare – notificare, elaborare, depunere – 100%
 • Execuţia lucrărilor investiţia de bază – achiziţie lucrări 75%, achiziţie dirigenţie de şantier 100%, organizare de şantier 0%, dirigenţie de şantier 0%, execuţie lucrări 0%, amenajări pentru protecţia mediului 0% – 29%
 • Informare şi publicitate – 2 conferinţe de presă, 2 comunicate de presă, informare pe site-ul Consiliului Local Slatina, panotaj asigurat pe parcursul lucrărilor de construcţie – 50%
 • Audit – 0%
 • Cerere de rambursare – 3 cereri de rambursare – 0%
 • Managementul proiectului (monitorizarea şi evaluarea) – 42,85%

TRIMESTRUL III

 • Raportul de progres nr. 2, aferent perioadei 17.12.2011 – 16.03.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia în data de 21.06.2012;
 • Ca urmare a raportului de progres nr. 2, a fost organizată vizită de monitorizare în data de 13.07.2012;
 • În data de 13.07.2012 a avut loc o vizită la faţa locului, la care au participat reprezentanţi ai ADR SV Oltenia şi ai echipei de implementare a proiectului;
 • S-a semnat Actul Adiţional nr. 1/18.06.2012, de prelungire a perioadei de implementare a proiectului;
 • În data de 27.06.2012 este solicitat un Act Adiţional de modificare a secţiunii cererii de finanţare privind activităţile de informare şi publicitate;
 • S-a semnat Actul Adiţional nr. 2/03.08.2012 la contractul de finanţare;
 • În data de 26.07.2012 este solicitat un Act Adiţional privind corectarea bugetului proiectului;
 • Este semnat Actul Adiţional nr. 3/11.09.2012 la contractul de finanţare;
 • A fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor, în urma procedurii de achiziţie, în data de 22.06.2012;
 • Ordinul de începere al contractului de lucrări a fost transmis în data de 27.06.2012;
 • A fost notificat ADR SV despre modificarea procedurii de achiziţie a serviciilor de audit;
 • Au fost montate panourile temporare la locul realizării lucrărilor de execuţie;
 • Conferinţa de presă de lansare a proiectului a avut loc în data de 19.06.2012.

Rezultate (conform CF, secţiunea 2.3.8 – Rezultate anticipate)

 • Realizarea proiectului tehnic – 100%
 • Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii finale – 100%
 • Numirea echipei de proiect – 100%
 • Cerere de prefinanţare – notificare, elaborare, depunere – 100%
 • Execuţia lucrărilor investiţia de bază – achiziţie lucrări 100%, achiziţie dirigenţie de şantier 100%, organizare de şantier 0%, dirigenţie de şantier 50%, execuţie lucrări 78,5%, amenajări pentru protecţia mediului 0% – 54,75%
 • Informare şi publicitate – 2 conferinţe de presă, 2 comunicate de presă, informare pe site-ul Consiliului Local Slatina, panotaj asigurat pe parcursul lucrărilor de construcţie – 60%
 • Audit – 0%
 • Cerere de rambursare – 3 cereri de rambursare – 0%
 • Managementul proiectului (monitorizarea şi evaluarea) – 64%

TRIMESTRUL IV

 • Raportul de progres nr. 3, aferent perioadei 17.06.2012 – 16.09.2012 a fost înaintat către ADR SV Oltenia;
 • Ca urmare a raportului de progres nr. 3, a avut loc vizita de monitorizare în data de 05.10.2012;
 • Vizita pe teren efectuată în data de 24.10.2012, ca urmare a Cererii de rambursare nr. 1;
 • Notificare nr. 28983/24.10.2012 transmisă către MDRT privind încheierea contractului de servicii de audit;
 • Adresa MDRT prin care se avizează parțial Cererea de rambursare nr. 1, nefiind îndeplinite condițiile de avizare a sumei de 19.150,84 Lei;
 • Cererea de rambursare nr. 2 depusă la ADR SV Oltenia în data de 09.11.2012;
 • Contestația transmisă către MDRT, împotriva corecției financiare de 10% din valoarea contractului de Proiectare aplicate ca urmare a verificării Cererii de rambursare nr. 1;
 • Act adițional la contractul de execuție lucrări, prin care se modifică prin diminuare valoarea contractului;
 • S-a încheiat contractul de servicii audit;
 • Stadiu execuție lucrări:
  • Lucrările din cadrul proiectului au fost finalizate, procesul verbal de recepție finală fiind încheiat în data de 12.12.2012.
  • Astfel, conform Raportului de progres nr. 5 emis de către dirigintele de șantier lucrările efectuate până în luna noiembrie 2012 au fost următoarele:
   • Terasamente
   • Fundație din balast
   • Montat borduri sistem rutier
   • Beton ciment la străzi
   • Fundație din piatră brută
   • Strat de legătură din binder
   • Montat borduri trotuare
   • Fundație din balast la trotuare
   • Beton ciment la trotuare
   • Strat uzură BA8 trotuare
   • Ridicare la cotă cămine
   • Strat uzură din BA8 la străzi și parcări
   • Semnalizare rutieră
   • Amenajări protecția mediului și spații verzi
   • Organizare de șantier.

Rezultate (conform CF, secţiunea 2.3.8 – Rezultate anticipate):

 • Execuţia lucrărilor investiţia de bază – achiziţie lucrări 100%, achiziţie dirigenţie de şantier 100%, organizare de şantier 100%, dirigenţie de şantier 100%, execuţie lucrări 100%, amenajări pentru protecţia mediului 100% – 100%
 • Informare şi publicitate – 1 conferință de presă privind inițierea proiectului, 1 comunicat de presă inițial, informare pe site-ul Consiliului Local Slatina, panotaj asigurat pe parcursul lucrărilor de construcţie – 50%
 • Cerere de rambursare – 3 cereri de rambursare – 67%
 • Managementul proiectului (monitorizarea şi evaluarea) – 85,71%
Rezultate:
<< Inapoi