imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban str. Cireaşov, Prelungirea Tunari, A.I.Cuza (sistematizare pe verticală cartier cuprins între S.C. Minatex, str. Crişan şi S.C. Comrem)
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa și Domeniul Major de Intervenție:
1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, DMI
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: centre urbane
Valoarea totală a proiectului:
13.508.171,66 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
10.334.320,65 lei
Valoarea contribuției proprii:
3.173.851,01 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea accesibilităţii şi atractivităţii prin reabilitarea infrastructurii urbane şi ameliorarea serviciilor urbane, aferente zonei Cartierului Minatex – str. Cireaşov, Prelungirea Tunari, A.I. Cuza, Tunari şi General Aldea Aurel al cărui beneficiar este PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SLATINA.
Activitățile proiectului:
- realizarea infrastructurii stradale: Prelungirea Tunari, Tunari, General Aldea Aurel;
- realizarea suprastructurii stradale;
- sistematizarea verticală a zonei aferente străzii, prin realizarea de trotuare şi spaţii de parcare, dar şi asigurarea accesului la proprietăţi precum şi siguranţa circulaţiei.
Primăria Slatina îşi doreşte stoparea fenomenului de degradare al spaţiilor verzi, creşterea calităţii peisajului, creşterea gradului de confort al populaţiei, înlăturarea aspectului neglijat şi neunitar al aleilor ce deservesc spaţiile urbane, creşterea gradului de siguranţă rutieră şi nu în ultimul rând ameliorarea calităţii factorilor de mediu.
Durata proiectului:
10 luni
Stadiu actual:
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 291/08.12.2010, prin care se numește echipa de proiect.
 • Patru conturi necesare implementării proiectului deschise la Trezorerie.
 • Raport de progres nr. 1, depus la ADR în data de 03.02.2011.
 • Vizita de monitorizare nr. 1, efectuată în data de 23.02.2011.
 • Cererea de prefinanţare nr. 1 depusă și înregistrată la ADR SV Oltenia sub nr. 3187/04.03.2011 Comunicatul de presă (iniţial de demarare a proiectului) transmis spre avizare prin adresa nr. 6903/10.03.2011 la ADR SV Oltenia.
 • Achiziția de servicii de dirigenție de șantier finalizată prin contractul nr. 7404/16.03.2011 Achiziția de servicii de promovare și publicitate finalizată prin contractul nr. 10346/14.04.2011.
 • Conferința de lansare a proiectului, care a avut loc în data de 27.04.2011.
 • Raport de progres nr. 2 depus la ADR în data de 02.05.2011.
 • Publicare comunicat de presă privind inițierea proiectului în ziarul “Evenimentul de Olt” în data de 06.05.2011.
 • Plata primei tranșe de prefinanțare în sumă de 1.581.783,77 Lei, efectuată în data de 28.04.2011.
 • Achiziția de lucrări finalizată prin contractul nr. 12883/11.05.2011.
 • Notificare privind prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni.
 • Solicitare aviz panou temporar cu nr. 14720/26.05.2011.
 • Avizul ADR SV Oltenia nr. 8011/27.05.2011.
 • Vizita de monitorizare nr. 2, efectuată în data de 07.06.2011.
 • Ordin de începere a contractului de lucrări nr. 15846/07.06.2011.
 • Achiziția de servicii de audit finalizată prin contractul nr. 16872/17.06.2011.
 • Stadiul lucrărilor la trimestrul 3 - Realizarea investiției de bază (10,8%) astfel:
  1. Rețea apă și branșament – realizat 6,8%
  2. Reabilitare străzi și alei – realizat 13,2%
  3. Spații verzi 0,0%
 • Organizare de șantier: 89,01%
 • Cererea de rambursare nr. 1 depusă în data de 29.07.2011.
 • Actul adițional nr. 1/09.08.2011.
 • Raportul de progres nr. 3, depus la ADR SV Oltenia în data de 12.08.2011.
 • Vizita de monitorizare nr. 3, efectuată în data de 31.08.2011.
 • Vizita pe teren nr. 1, ca urmare a depunerii Cererii de rambursare nr. 1.
 • Cererea de rambursare nr. 2 depusă prin adresa nr. 29450/24.10.2011.
 • Raportul de progres nr. 4 a fost depus la ADR SV Oltenia în data de 03.11.2011.
 • Vizita de monitorizare nr. 4, efectuată în data de 21.11.2011.
 • Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. 33.827/12.12.2011.
 • Cererea de rambursare nr. 3 depusă prin adresa nr. 35372/30.12.2011.
 • Actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare în data de 26.01.2012.
 • Ordinul de începere a contractului de servicii de audit nr. 2957/02.02.2012.
 • S-a autorizat plata Cererii de rambursare nr. 2 în valoare de 1.418.582,72 Lei.
 • Raportul de progres nr. 5 a fost depus la ADR SV Oltenia în data de 15.02.2012.
 • Solicitare aviz comunicat de presă privind finalizarea proiectului nr. 4459/16.02.2012.
 • Aviz comunicat de presă de încheiere a proiectului, înregistrat în cadrul ADR SV Oltenia sub nr. 2757/17.02.2012.
 • Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare încheiat în data de 24.02.2012.
 • Cererea de rambursare nr. 4 depusă la ADR SV Oltenia prin adresa nr. 5173/27.02.2012.
 • Solicitare aviz machetă placă permanentă nr. 5163/27.02.2012.
 • Comunicatul de presă de încheiere a proiectului publicat în data de 27.02.2012, în ziarul Gazeta Oltului.
 • Conferința de presă de încheiere a proiectului organizată în data de 27.02.2012, orele 11:00, la Casa Căsătoriilor din Slatina.

 • FINALIZAT

  Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect Observaţii
  1. 5066/03.03.2008 SC KXL SRL Bucureşti 62.538,24 11.882,26 Realizarea studiilor de teren + Realizarea studiului de fezabilitate  
  2. 29705/08.12.2009 SC KXL SRL Bucureşti 477.739,71 90.770,54 Realizarea proiectului tehnic (include caietele de sarcini, detaliile de execuţie şi asistenţa tehnică din partea proiectantului)

  Act adiţional nr. 1 în valoare de 15.875,34

  Act adiţional nr. 2 de actualizare TVA la 24%

  3. 4746/25.02.2009 SC Gea Strategy & Consulting SA Bucureşti 200.580,19 38.110,24 Furnizarea serviciilor de consultanţă Acord cadru pentru 13 proiecte
  4. 12883/11.05.2011 SC Terra Nova Construct SRL Bucureşti 7.870.821,53 1.888.997,17 Execuţia lucrărilor de construcţii (investiţia de bază + Organizarea de şantier Contract de lucrări)  
  5. 7404/16.03.2011 SC ICT Consulting Zone SRL Slatina 79.000,00 18.960,00 Dirigenţia de şantier  
  6. 16872/17.06.2011 SC Mid Consulting SRL Bucureşti 8.280,00 1.987,20 Furnizarea serviciilor de audit (Contract de servicii)  
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content