imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Reabilitare spaţii verzi, alei de acces rutier şi pietonal, mobilier urban str. Tunari, Ec. Teodoroiu, Artileriei şi A.I. Cuza (Sistematizare pe verticală Cartier Tunari, străzile Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A.I.Cuza)
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa și Domeniul Major de Intervenție:
1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere, DMI
1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: centre urbane
Valoarea totală a proiectului:
15.852.077,87 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
12.111.897,51 lei
Valoarea contribuției proprii:
3.740.180,36 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de reabilitarea zonei Cartierului Tunari – străzile / aleile de acces (o parte dintre acestea fiind nenominalizate), adiacente străzilor Tunari, Ecaterina Teodoroiu, Artileriei, A.I. Cuza: Drăgăneşti, Crizantemei, Garofiţei, Tunari, Mărăşti.
Activitățile proiectului:
- realizarea infrastructurii stradale;
- realizarea suprastructurii stradale;
- sistematizarea verticală a zonei aferente străzii, prin realizarea de trotuare şi spaţii de parcare, dar şi asigurarea accesului la proprietăţi.
Durata proiectului:
10 luni
Stadiu actual:
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 291/08.12.2010, prin care se numeşte echipa de proiect.
 • Conturi necesare implementării proiectului deschise la Trezorerie.
 • S-a solicitat avizul ADR la comunicatul de presă iniţial prin adresa 6902/10.03.2011.
 • Aviz favorabil din partea ADR pentru comunicat prin adresa 3650/11.03.2011.
 • Cererea de prefinanţare nr. 1 depusă şi înregistrată la ADR SV Oltenia sub nr. 3191/04.03.2011.
 • Raport de progres nr. 1 depus la ADR în data de 03.02.2011 .
 • Vizita de monitorizare nr. 1 efectuată în data de 23.02.2011 .
 • Comunicatul de presă pentru demararea proiectului a fost publicat în data de 08.06.2011 în ziarul GAZETA OLTULUI.
 • Conferinţa de presă a avut loc în data de 18.05.2011.
 • Raportul de progres nr. 2 a fost depus la ADR în data de 02.05.2011 .
 • Plata primei tranşe de prefinanţare în sumă de 1.853.861,86 Lei, efectuată în data de 28.04.2011 .
 • Pentru achiziţia serviciilor de promovare şi publicitate a fost semnat contractul - Contract nr. 12292/05.05.2011.
 • Pentru achiziţia lucrărilor de execuţie procedura a fost finalizată prin semnarea Contractului nr. 12884/11.05.2011 .
 • Notificare privind prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni.
 • Vizita de monitorizare nr. 2, efectuată în data de 07.06.2011 .
 • Ordin de începere a contractului de lucrări nr. 15844/07.06.2011.
 • Solicitare aviz panou temporar .
 • Avizul ADR SV Oltenia nr. 8891/10.06.2011.
 • Stadiul lucrărilor la trimestrul 3 - Realizarea investiţiei de bază (10,8%) astfel:.
  1. A: Reabilitare stradă – realizat 14% .
  2. B: Reţea apă şi branşament (lucrări de instalaţii) 27,9% .
  3. C: Amenajări pentru protecţia mediului, spaţii verzi 0,0% .
  4. Organizare de şantier: 0,00%.
 • Cererea de rambursare nr. 1 depusă în data de 10.08.2011.
 • Raportul de progres nr. 3 depus la ADR SV Oltenia în data de 12.08.2011.
 • Vizita de monitorizare nr. 3 efectuată în data de 31.08.2011.
 • Vizita pe teren nr. 1 efectuată în data de 19.09.2011.
 • Stadiul lucrărilor la trimestrul 4 de raportare:
  • Realizarea investiţiei de bază – situaţiile de lucrări 1, 2 şi 3 - (cca 50,86%), astfel: .
   • A: Reabilitare stradă – realizat 64,47% .
   • B: Reţea apă şi branşament (lucrări de instalaţii) 100,0% .
   • C: Amenajări pentru protecţia mediului, spaţii verzi 40% .
   • Organizare de şantier: 0,00%.
 • Raportul de progres nr. 4 a fost depus la ADR SV Oltenia în data de 03.11.2011 .
 • Vizita de monitorizare nr. 4, efectuată în data de 21.11.2011.
 • Cererea de rambursare nr. 2, depusă prin adresa nr. 30612/04.11.2011 .
 • Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor nr. 32276/23.11.2011.
 • Cererea de rambursare nr. 3 depusă prin adresa nr. 36260/29.12.2011 .
 • Stadiul lucrărilor la trimestrul 5 de raportare se prezintă astfel:.
  • Execuţie reţea de apă – 100%.
  • Execuţie canalizare pluvială – 100%.
  • Infrastructură drumuri, alei, trotuare – 100%.
  • Suprastructura drumuri, alei, trotuare – 100%.
  • Executat strat uzură beton asfaltic – 100%.
  • Executat spaţii verzi – 100%.
  • Organizare de şantier – 100%.
 • Ordinul de începere a contractului de servicii de audit nr. 2923/01.02.2012.
 • Raportul de progres nr. 5 a fost depus la ADR SV Oltenia în data de 15.02.2012 .
 • Solicitare aviz comunicat de presă privind finalizarea proiectului nr. 4448/16.02.2012.
 • Aviz comunicat de presă de încheiere a proiectului, înregistrat în cadrul ADR SV Oltenia sub nr. 2749/17.02.2012 .
 • Cererea de rambursare nr. 4 depusă la ADR SV Oltenia prin adresa nr. 4675/21.02.2012.
 • Actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare încheiat în data de 24.02.2012.
 • Solicitare aviz placă permanentă nr. 5162/27.02.2012.
 • Comunicatul de presă de încheiere a proiectului a fost publicat în data de 27.02.2012, în ziarul Gazeta Oltului.
 • Conferința de presă de încheiere a proiectului organizată în data de 27.02.2012, orele 1100, la Casa Căsătoriilor din Slatina.

FINALIZAT

Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect
1. 5062/03.03.2008 SC KXL SRL Bucureşti 62.538,24 11.882,26 Realizarea studiilor de teren şi a studiului de fezabilitate
2. 28722/02.11.2009 SC KXL SRL Bucureşti 568.119,33 107.942,67 Realizarea proiectului tehnic (include caietele de sarcini, detaliile de execuţie şi asistenţa tehnică din partea proiectantului)
3. 4746/25.02.2009 SC Gea Strategy & Consulting SA Bucureşti 200.580,19 38.110,24 Furnizarea serviciilor de consultanţă (Contract de servicii)
4. 12884/11.05.2011 SC CAFMIN SRL Slatina 8.162.134,00 1.958.912,16 Execuţia lucrărilor de construcţii (investiţia de bază + Organizarea de şantier, Diverse şi neprevăzute)
5. 7405/16.03.2011 SC ICT Consulting Zone SRL Slatina 103.000,00 24.720,00 Dirigenţia de şantier
6. 13266/20.07.2011 SC Mid Consulting SRL Bucureşti 9.500,00 2.280,00 Servicii de audit al proiectului
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content