imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Reabilitare ansamblu străzi str. Basarabilor, Banului, Mânăstirii, Milcovului, Poenii, Cuza Vodă (Reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Vodă - str. Poenii)
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: centre urbane

Valoarea totală a proiectului:
20.005.843,57 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
15.409.813,58 lei
Valoarea contribuției proprii:
4.596.029,99 lei
Obiectivul proiectului:
Prin implementarea proiectului se urmăreşte reabilitarea ansamblului de străzi str. Basarabilor – str. Banului – str. Mănăstirii – str. Milcovului – str. Poienii – str. Cuza Vodă.
Activitățile proiectului:
 1. Reabilitare Str. Basarabilor
 2. Reabilitare Str. Banului
 3. Reabilitare Str. Mănăstirii
 4. Reabilitare Str. Milcovului
 5. Reabilitare Str. Poienii
 6. Reabilitare Str. Cuza Vodă

De asemenea, amenajarea intersecţiilor cu străzile laterale pe porţiuni de 10 ml.

Durata proiectului:
28 luni
Stadiu actual:

Contract de finanțare semnat în data de 30.12.2011.

În implementare – în derulare procedurile de achiziție servicii (publicitate și informare, dirigenție de șantier) și execuție lucrări.

Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect Observaţii
1. 16550/22.06.2012 SC ICT Consulting Zone SRL 20.900,00 5.016,00 Dirigenţie de şantier  
2. 13499/18.05.2012 SC Enero Prod SRL 15.400,00 3.696,00 Publicitate  
3. 20344/31.07.2012 SC DELTA ACM 93 SRL 12.679.483,85 3.043.076,12 Execuţie lucrări  

31.12.2011 – 30.03.2012

 • S-a actualizat pagina web a Primăriei Slatina, prin adăugarea informaţiilor referitoare proiectul „REABILITARE ANSAMBLU DE STRĂZI – STR. BASARABILOR – STR. BANULUI – STR. MÂNĂSTIRII – STR. MILCOVULUI – STR. POIENII – STR. CUZA VODĂ (Reabilitare inel secundar str. Basarabilor - str. Banului - str. Cuza Voda - str. Poenii)”;
 • Strategia de monitorizare a implementarii proiectului;
 • Adresa ADR SV Oltenia referitor la sesiunea de instruire;
 • Solicitarea de aviz comunicat de presă;
 • Avizul materialelor de informare si publicitate – comunicat de presa;
 • Depunerea cererii de prefinantare;
 • Respingerea cererii de prefinantare;
 • Notificarea referitor la schimbarea tipului de procedura pentru achizitia publica de lucrari;
 • Solicitare ADR SV Oltenia de transmitere a capitolului 3.4 achizitii publice in original;
 • Deschidere conturi necesare implementării proiectului
 • Întocmire note justificative aferente achizitiei de executie
 • Întocmire note justificative aferente achizitiei de servicii de dirigentie de santier
 • Achiziție Servicii de Publicitate
 • Lansarea procedurii de atribuire a contractului de servicii de publicitate.

31.03.2012 – 30.06.2012

 • Raport de progres nr. 1 depus la ADR SV Oltenia;
 • Vizita de monitorizare nr. 1;
 • Actualizare grafic depunere cereri de rambursare;
 • A fost organizată conferința de presă privind inițierea proiectului în data de 21.06.2012 la Casa Căsătoriilor din Slatina;
 • În cadrul achiziției de execuție lucrări a fost publicat în SEAP răspuns la solicitările de clarificări din cadrul procedurii, s-au depus ofertele și în prezent procedura se află în etapa de evaluare a ofertelor
 • A fost încheiat contractul de servicii de dirigenție de șantier
 • A fost încheiat contractul de servicii de informare și publicitate și a fost publicat în SEAP anunțul de atribuire a contractului de servicii de publicitate

31.06.2012 – 30.09.2012

 • Raport de progres nr. 2 depus la ADR SV Oltenia;
 • Respingerea Cererii de prefinanțare;
 • Actualizarea graficelor de depunere a cererilor de rambursare din cadrul proiectelor;
 • Vizita de monitorizare nr. 2;
 • Comunicatul de presă privind inițierea proiectului publicat în data de 25.07.2012, în ziarul Cotidianul;
 • Solicitare și obținere aviz ADR SV Oltenia pentru panou temporar;
 • Ordinul de începere a lucrărilor;
 • Notificare privind încheierea contractului de execuție lucrări din cadrul proiectului;
 • Depunerea Cererii de prefinanțare;
 • Actualizarea graficului de depunere a cererilor de rambursare;
 • A fost lansată procedura de atribuire a contractului de prestări servicii de audit, s-au formulat clarificări privind documentația de atribuire, s-a demarat procesul de evaluare a ofertelor și solicitare clarificări la oferte.
 • Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului - 24,89%.

01.10.2012 – 30.12.2012

 • Adresă prin care constructorul solicită acordul privind cesionarea contractului de lucrări în favoarea unei instituții bancare;
 • Raport de progres nr. 3;
 • Notificare privind actualizarea anexei IIIA – Graficul de depunere a cererilor de rambursare;
 • Vizita de monitorizare nr. 3;
 • Notificare privind modificarea cap. 3.4 Achizițiile publice din cadrul Cererii de finanțare, în sensul includerii achiziției de PT la achiziții efectuate până la depunerea cererii de finanțare;
 • Adresă către constructor prin care se respinge solicitarea de aviz a cesionării contractului de lucrări în favoarea unei instituții bancare;
 • Notificare privind încheierea contractului de servicii de dirigenție de șantier;
 • Notificare privind încheierea contractului de servicii de informare și publicitate;
 • Notificare privind încheierea contractului de servicii de audit;
 • Cerere de rambursare nr. 1;
 • Adresă constructor privind sistarea lucrărilor din cadrul proiectului pe timpul iernii;
 • Adresă privind respingerea Cererii de rambursare nr. 1, întrucât achizițiile de lucrări, studiu de fezabilitate și proiect tehnic nu au fost depuse anterior cererii de rambursare, conform instrucțiunii AM POR nr. 88/27.07.2012;
 • Procedura a fost finalizată prin încheierea contractului de servicii de audit;
 • 6 panouri provizorii de informare au fost montate la locul de desfășurare a lucrărilor;
 • Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului - 41,41%.

31.12.2012 – 30.03.2013

 • Raport de progres nr. 4;
 • Depunerea dosarului achiziției publice de execuție de lucrări la sediul ADR SV Oltenia;
 • Actualizarea graficului de depunere a cererilor de rambursare;
 • Depunerea dosarului achiziției publice de servicii de proiectare la sediul ADR SV Oltenia;
 • Vizita de monitorizare nr. 4;
 • Cererea de rambursare nr. 1 depusă la ADR SV Oltenia;
 • Depunerea dosarului achiziției publice de servicii de audit la sediul ADR SV;
 • Ordin privind reluarea lucrărilor din cadrul proiectului;
 • Solicitare clarificări dosar achiziție lucrări;
 • Solicitare aviz anunț de presă;
 • Solicitare clarificări dosar achiziție servicii de proiectare;
 • Efectuarea vizitei pe teren aferente Cererii de rambursare nr. 1;
 • Aviz ADR SV Oltenia privind anunțul de presă și anunț de presă privind promovarea proiectului a fost publicat în data de 18.03.2013 în ziarul „Gazeta Oltului”;
 • Răspuns solicitare clarificări dosar achiziție lucrări;
 • Răspuns solicitare clarificări dosar achiziție servicii de proiectare;
 • Actualizare periodică a secţiunii dedicate proiectului de pe site-ul Primăriei Slatina
 • Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului - 42,15%
 • (comunicate de presă, poze, articole din presă etc);

31.03.2013 – 30.06.2013

 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la dosarul achiziției de servicii de audit;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la dosarul achiziției de servicii de audit;
 • Raport de progres nr. 5;
 • Vizita de monitorizare nr. 5;
 • Cererea de rambursare nr. 2;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la achiziția de servicii de audit,;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la achiziția de servicii de audit;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 2;
 • Solicitare act adițional prin care se propune extinderea duratei de implementare a proiectului cu 8 luni;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 2;
 • Adresa ADR SV Oltenia prin care solicitarea de act adițional de prelungire a perioadei de implementare a proiectului este respinsă, din următoarele motive: solicitarea privind necesitatea extinderii perioadei de implementare trebuie să fie însoțită de documente care să justifice necesitatea prelungirii cu perioada de timp solicitată (din documentele anexate nu rezultă o necesitate de 8 luni);
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la achiziția de servicii de publicitate;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la achiziția de servicii de publicitate;
 • Cererea de plată nr. 1;
 • Actualizare periodică a secţiunii dedicate proiectului de pe site-ul Primăriei Slatina
 • Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului– 59,97%

31.06.2013 – 30.09.2013

 • Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 2,.
 • Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 1,.
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare cu privire la Cererea de plată nr. 1;
 • Raport de progres nr. 6;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare cu privire la Cererea de plată nr. 1;
 • Notificare privind actualizarea anexei IIIA la Contractul de finanțare – graficul de depunere a cererilor de rambursare;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de plată nr. 1;
 • Solicitare diminuare valoare contract de finanțare conform Instrucțiunii AM POR nr. 50/2010;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de plată nr. 1;
 • Răspuns Solicitare diminuare valoare contract de finanțare conform Instrucțiunii AM POR nr. 50/2010;
 • Cererea de rambursare nr. 3;
 • Adresă ADR SV Oltenia prin care se solicită documente în vederea întocmirii actului adițional de diminuare a valorii proiectului;
 • Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de plată nr. 1.
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 3;
 • Vizita de monitorizare nr. 6;
 • Cererea de rambursare nr. 4;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 3;
 • Solicitare act privind reducerea bugetului proiectului conform Instrucțiunii AM POR nr. 50/2010;
 • Notă justificativă aferentă modificării de buget conform Instrucțiunii AM POR nr. 50/2010, conținând detaliere contracte privind actualizarea bugetului proiectului;
 • Adresa AM POR referitor la aplicarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2544 / 30.08.2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice;
 • Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 3;
 • Actualizare periodică a secţiunii dedicate proiectului de pe site-ul Primăriei Slatina
 • Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului – 84%

01.10.2013 – 30.12.2013

 • Raport de progres nr. 7;
 • Adresa AM POR prin care se anunță plata către Primărie a sumei de 551.116,37 Lei din cadrul contractului de lucrări, conform Ordonanței Guvernului nr. 14/2013;
 • Vizita de monitorizare ca urmare a Raportului de progres nr. 7;
 • Cererea de rambursare nr. 5;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 5;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 5;
 • Actualizare periodică a secţiunii dedicate proiectului de pe site-ul Primăriei Slatina
 • Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului - 85%

31.12.2013 – 30.03.2014

 • Raport de progres nr. 8;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 5;
 • Vizitei de monitorizare a ADR SV Oltenia ca urmare a RP 8;
 • Adresa de solicitare de amânare a vizitei de monitorizare pentru RP 8;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 5;
 • Adresa de solicitare de amânare a vizitei pe teren pentru CR 5;
 • Vizita pe teren pentru Cererea de rambursare nr. 5;
 • Solicitare act adițional pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 5 luni;
 • Informare privind situația cheltuielilor aprobate în Cererea de rambursare nr. 5.
 • Actualizare periodică a secţiunii dedicate proiectului de pe site-ul Primăriei Slatina
 • Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului - 90%

31.03.2014 – 30.06.2014

 • Raport de progres nr. 9;
 • Adresa de invitare la semnarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare;
 • Actul adițional prin care este perioada de implementare devine 33 luni;
 • Adresa AM POR prin care se transmite Nota de neconformitate cu privire la procedura de achiziție a lucrărilor din cadrul proiectului;
 • Ordin de începere a contractului de servicii de audit;
 • Proces verbal pentru predarea Raportului de audit intermediar;
 • Cererea de rambursare nr. 6;
 • Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 6;
 • Răspuns Scrisoare de solicitare informații suplimentare la Cererea de rambursare nr. 6;
 • Actualizare periodică a secţiunii dedicate proiectului de pe site-ul Primăriei Slatina
 • Stadiul lucrărilor din cadrul proiectului este de 90%

31.06.2014 – 30.09.2014

 • Raport de progres nr. 10;
 • Adresa ADR SV Oltenia de invitare la semnarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare;
 • Solicitare act adițional cu privire la modificarea indicatorilor proiectului și reducerea bugetului cu reducerea cantităților de lucrări;
 • Solicitare clarificări cu privire la solicitarea de act adițional pentru modificarea indicatorilor proiectului;
 • Solicitare act adițional cu privire la prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni;
 • Adresa ADR SV Oltenia prin care se solicită clarificări cu privire la actul adițional solicitat;
 • Adresa prin care se retransmite solicitarea de act adițional pentru modificarea indicatorilor proiectului și reducerea bugetului cu reducerea cantităților de lucrări;
 • Adresa ADR SV Oltenia cu privire la stadiul implementării proiectelor Primăriei Slatina, finanțate prin POR și stadiul absorbției POR;
 • Actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare;
 • La această dată lucrările din cadrul proiectului sunt finalizate.
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content