Titlul proiectului:
Reabilitare ansamblu de străzi zona Strehareţi şi Nicolae Bălcescu
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa şi Domeniul Major de Intervenţie:

1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: centre urbane

Valoarea totală a proiectului:
16.412.225,32 lei
Valoarea finanţării nerambursabile:
12.761.410,70 lei
Valoarea contribuţiei proprii:
3.650.814,62 lei
Obiectivul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii vieţii locuitorilor din municipiul Slatina şi a locuitorilor ce tranzitează oraşul şi îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie în municipiul Slatina prin reabilitarea infrastructurii urbane aferente zonei delimitate de străzile Strehareţi şi Nicolae Bălcescu.
Activităţile proiectului:
 • Reabilitare Strada Strehareţi pe o lungime de 941,59 m, între intersecţia cu strada Sopot şi intersecţia cu strada Cimitirului.
 • Reabilitare Strada Andrei pe o lungime de 206,96 m, între intersecţia cu strada Tudor Vladimirescu şi intersecţia cu strada Strehareţi.
 • Reabilitare Strada Tudor Vladimirescu pe o lungime de 1696,31 m, care începe în intersecţia cu strada Nicolae Bălcescu.
 • Reabilitare Strada Vlad Ţepeş pe o lungime de 377,21 m, între intersecţia cu strada Oltului şi intersecţia cu strada Târgului
 • Reabilitare Strada Nicolae Bălcescu pe o lungime de 1374,72 m, care se termină în intersecţia cu strada Ionaşcu.
 • Reabilitare Strada Oltului pe o lungime de 522,66 m, între intersecţia cu strada Nicolae Bălcescu şi intersecţia cu strada Fundătura Oltului.
Durata proiectului:
24 luni
Stadiu actual:

Contract de finanțare semnat în data de 30.12.2011.

În implementare – în derulare procedurile de achiziție servicii (publicitate și informare, dirigenție de șantier) și execuție lucrări.

Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect Observaţii
1. 15607/13.06.2012 SC T Dancor Romconstruct SRL 9.362.981,00 2.247.115,44 Execuţie lucrări  
2. 10190/18.04.2012 SC ICT Consulting Zone SRL 68.000,00 16.320,00 Dirigenţie de şantier  
3. 12680/11.05.2012 SC Enero Prod SRL 13.500,00 3.240,00 Publicitate  

Trimestrul I

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80/27.03.2009, prin care se numeşte echipa de proiect, având următoarea componenţă: Manager proiect – Şerban Cristiana, Responsabil achiziţii – Moanţă Daniela, Responsabil financiar – Stoicănescu Ileana, Responsabil tehnic – Mierleşteanu Floarea;
 • Actualizarea paginii web a Primăriei Slatina, prin adăugarea informaţiilor referitoare la proiectele cu finanţare europeană al căror beneficiar este Unitatea administrativ teritorială Municipiul Slatina – inclusiv proiectul “Reabilitare ansamblu străzi zona Strehareţi şi Nicolae Bălcescu"
 • Solicitarea de aviz comunicat de presă nr. 1132/16.01.2012
 • Avizul materialelor de informare şi publicitate – comunicat de presă – nr. 910/17.01.2012 înregistrat la Primăria Slatina cu nr. 1316/18.01.2012
 • Adresa ADR nr. 680/13.01.2012 înregistrată la Primăria Slatina cu nr. 1055/16.01.2012 referitor la sesiunea de instruire organizată în data de 17.01.2012
 • Notificare privind depunerea cererii de prefinanţare din 06.02.2012
 • Depunere Cererea de prefinanţare nr. 5582/02.03.2012
 • Strategia de monitorizare a implementării proiectului
 • Înfiinţare conturi necesare implementării proiectului deschise la Trezorerie

TRIMESTRUL II

 • Raportul de progres nr. 1, aferent perioadei 31.12.2011 – 30.03.2012, a fost înaintat către ADR SV Oltenia în data de 06.04.2012;
 • Ca urmare a raportului de progres nr. 1, a fost notificată din partea ADR SV Oltenia o vizită de monitorizare prevăzută a avea loc în data de 18.04.2012 – notificarea nr. 5926/11.04.2012, înregistrată în cadrul Primăriei Slatina cu nr. 9850/11.04.2012
 • În data de 18.04.2012 a avut loc o vizită la faţa locului, la care au participat reprezentanţi ai ADR SV Oltenia şi ai echipei de implementare a proiectului. Recomandările în urma vizitei au fost:
  • încheierea contractelor pentru care au fost demarate procedurile de achiziţie
  • actualizarea cap.2.3.6. şi cap. 3.4 din CF după semnarea contractului de lucrări
  • publicarea comunicatului de presă de lansare proiect şi organizarea conferinţei de presă după atribuirea contractului de publicitate
  • respectarea CF şi anexelor
 • A fost comunicată actualizarea graficului de depunere a cererilor de rambursare în cadrul proiectului (anexa III A) prin notificarea înregistrată în cadrul Primăriei Slatina cu nr. 14756/01.06.2012
 • A fost solicitată avizarea panoului temporar
 • A fost avizat panoul temporar conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală al POR
 • În data de 21.06.2012 a fost organizată o conferinţă de presă pentru lansarea proiectului, la Casa Căsătoriilor din Municipiul Slatina

Stadiul achizițiilor publice din cadrul proiectului:

 • Achiziţia de execuție lucrări:
  • A fost lansată procedura de atribuire a contractului de execuție lucrări, prin publicarea invitației de participare în SEAP, având termenul limită de depunere a ofertelor
  • După evaluarea ofertelor a fost desemnat un câştigător, şi a fost semnat contractul nr. 15607/13.06.2012, conform anunţului de atribuire
 • Achiziţia de servicii de dirigenție de șantier:
  • Lansarea procedurii de atribuire a contractului de servicii de dirigenție de șantier, prin publicarea invitației de participare în SEAP, având termenul limită de depunere a ofertelor,
  • După evaluarea ofertelor a fost desemnat un câştigător, şi a fost semnat contractul nr. 10190/18.04.2012, conform anunţului de atribuire
 • Achiziţia de servicii de informare și publicitate
  • Lansarea procedurii de atribuire a contractului de servicii de dirigenție de șantier, prin publicarea invitației de participare în SEAP, având termenul limită de depunere a ofertelor,
  • După evaluarea ofertelor a fost desemnat un câştigător, şi a fost semnat contractul nr. 12680/11.05.2012, conform anunţului de atribuire

TRIMESTRUL III

 • A fost transmis în data de 04.07.2012, către SC T DANCOR ROMCONSTRUCT SRL, ordinul de începere al contractului de lucrări.
 • A fost depus Raportul de progres nr. 2 la ADR SV Oltenia în data de 09.07.2012;
 • A fost retransmisă Cererea de prefinanţare în valoare de 5% din valoarea eligibilă a contractului de finanţare.
 • Prin minuta întâlnirii din 11.07.2012 s-a consemnat suprapunerea lucrărilor executate prin proiectul „Reabilitare ansamblu străzi zona Strehareţi şi Nicolae Bălcescu”-SMIS 6767, finanţat prin POR şi proiectul „Extindere şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Olt” finanţat prin POS Mediu, Axa 1, DMI 1 Apă-Apă uzată. În cadrul întâlnirii, la care sunt prezenți reprezentanți ai Primăriei, ai S.C. Compania de Apă Olt S.A., precum și reprezentanți ai Constructorilor ambelor proiecte, este arătat că anumite lucrări din proiectul finanţat prin POS Mediu, împiedică execuţia lucrărilor din proiectul finanţat prin POR pe străzile N. Bălcescu, Strehareți, Andrei, Tudor Vladimirescu. Deoarece lucrările finanţate prin POR se pot realiza numai după terminarea lucrărilor de reabilitare a reţelei de canalizare prin proiectul finanţat prin POS Mediu, Primăria Slatina va sista lucrările pe străzile respective efectuate în cadrul proiectului finanțat prin POR, urmând a fi reluate ulterior.
 • A fost efectuată vizita de monitorizare nr. 2 în data de 19.07.2012,
 • A fost efectuată actualizarea graficelor de depunere a cererilor de rambursare din cadrul proiectelor aflate în implementare pentru care a fost estimată depunerea Cererilor de rambursare în lunile august și septembrie a.c.;
 • S-a transmis către ADR SV Oltenia, Cererea de rambursare nr 1 în data de 27.08.2012
 • In data de 11.09.2012 s-a primit Solicitarea de Clarificari aferenta CR 1 la care s-a raspuns in termen de 5 zile.
 • S-au instalat panourile temporare (6) la locul de desfășurare a lucrărilor;
 • S-a primit înştiinţarea plăţii prefinanţării în data de 14.08.2012.
 • A fost notificată vizita pe teren ca urmare a depunerii Cererii de rambursare nr. 1 pentru data de 01.10.2012.

Stadiul achizițiilor publice din cadrul proiectului:

  • Achiziţia serviciilor de audit:
   • S-a întocmit Nota Justificativă privind valoarea estimată;
   • S-a întocmit Nota Justificativă privind procedura de atribuire.
 • Stadiul fizic al lucrărilor din cadrul proiectului, conform raportului dirigintelui de șantier nr. 1 (perioada iulie-septembrie 2012):
  • Strada Oltului 80%
  • Strada Nicolae Bălcescu 5%
  • Strada Vlad Ţepeş 55%
  • Strada Tudor Vladimirescu 0%
  • Strada Strehareţ 0%
  • Strada Andrei 0%
  • Organizare de şantier 90%
  • Studii de teren 30%
  • Protecţia mediului şi cadru natural 0%

Rezultate (conform CF, secţiunea 2.3.8 – Rezultate anticipate)

 • Depunerea cererii de prefinanţare – 100%
 • Organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică:
  • Contractarea prin achiziţie publică a lucrărilor de construcţie ale investiţiei de bază – 100%;
  • Achiziţia serviciilor de dirigenţie de şantier – 100%.
 • Execuţia lucrărilor de construcție/reabilitare– 29%
 • Managementul proiectului (monitorizare şi evaluare) – 45%
 • Informarea asupra proiectului şi publicitatea –
  • Contractarea prin achiziţie publică a unor servicii de publicitate – 100%
  • Promovarea proiectului:
   • Două conferinţe de presă, însoţite de comunicate de presă în publicaţii locale/ regionale/ naţionale – 50% (conferința de presă în data de 21.06.2012)
   • Informare permanentă pe site-ul Consiliului Local Slatina
   • Panotaj, pe parcursul şi ulterior execuţiei lucrărilor de construcţie (pentru fiecare din cele 6 străzi ce urmează a fi reabilitate) – 50% (montarea panourilor temporare)
 • Depunerea cererii de rambursare - 5 cereri de rambursare 20%
 • Auditarea proiectului:
 • Contractarea prin achiziţie publică a serviciilor de audit extern – 5%
Rezultate:
<< Inapoi