imagini din Slatina
Titlul proiectului:
Reabilitare Centru Istoric, străzile Lipscani şi M. Eminescu
Solicitant:
Consiliul Local al municipiului Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Programul Operaţional Regional
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

1. Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere

DMI 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană

Sub-domeniul: centre urbane

Valoarea totală a proiectului:
16.551.677,42 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
12.062.801,80 lei
Valoarea contribuției proprii:
4.488.875,62 lei
Obiectivul proiectului:
Proiectul îşi propune îmbunătăţirea infrastructurii urbane de transport la nivelul municipiului Slatina, pentru a facilita mobilitatea populaţiei, a bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile a municipiului Slatina.
Activitățile proiectului:

- reabilitarea străzilor Mihail Eminescu şi Lipscani prin efectuarea de lucrări asupra părţii carosabile şi a trotuarelor;

- îmbunătăţirea serviciilor publice din perimetrul străzilor Mihail Eminescu şi Lipscani prin refacerea sistemului de iluminat public, reabilitarea şi modernizarea reţelei de canalizare, amenajarea spaţiilor verzi şi dotarea cu mobilier urban:

  • reabilitarea părţii carosabile
  • reabilitarea trotuarelor
  • reabilitarea iluminatului stradal
  • reabilitarea reţelei de canalizare
  • reabilitarea spaţiilor verzi
  • relocarea branşamentelor la utilităţi
Durata proiectului:
20 luni
Stadiu actual:

Contract de finanțare semnat în data de 30.12.2011.

În implementare – în derulare procedurile de achiziție servicii (publicitate și informare, dirigenție de șantier) și execuție lucrări.

Nr. crt. Contract nr.: Operator economic Valoare fără TVA Valoare TVA Obiect Observaţii
1. 16248/20.06.2012 S.C. Condor Păduraru SRL 7.726.919,00 1.894.460,56 Execuţie lucrări  
2. 11586/08.05.2012 SC ICT Consulting Zone SRL 150.000,00 36.000,00 Dirigenţie de şantier  
3. 12679/11.05.2012 SC Flarom Advertising SRL 14.320,00 3.436,80 Informare şi publicitate  
Rezultate:
<< Inapoi
Skip to content