Casatorie cu cetatean strain

Denumire:

Declararea căsătoriei (cetăţean român cu cetăţean străin)

Descriere:
Obţinerea certificatului de căsătorie
Beneficiari:
Soţul şi soţia
Cadru Legal:
Legea nr. 119/1996
Conditii acordare:
Pe baza declaraţiei scrise a soţilor
Documente necesare:
Pentru cetăţeanul român:
- actul de identitate (original);
- certificatul de naştere (original);
- certificat prenupţial eliberat de medicul de familie sau de Planning familial (original);
- după caz, hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă în caz de divorţ sau copie legalizată după certificatul de deces (original).

Pentru cetăţeanul străin:
- paşaportul;
- certificat de naştere tradus şi legalizat la un notar public în România;
- dovada (certificat de cutumă) din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei (eliberat de ambasada ţării respective în România);
- după caz, hotărâre judecătorescă rămasă definitivă şi irevocabilă în caz de divorţ sau copie legalizată după certificatul de deces tradus şi legalizat la un notar public în România;
- traducător autorizat de Ministerul Justiţiei;
- certificat prenupţial.
Cereri si formulare:
Document PDF Declararea căsătoriei (cetăţean român cu cetăţean străin)
Cost:
3.000 lei taxă de timbru
Termen execuţie:
a zecea zi de la depunerea declaraţiei de căsătorie
Structura responsabilă:
Biroul Stare Civilă
Persoana responsabilă:
Mioara VLăDULESCU
Referent/Inspector:
Mioara VLăDULESCU, Minodora STANCIU
Adresa:
Slatina, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1
Telefon:
0249-439233
E-mail:
Program primiri:
Zilnic 08:00-12:00
Program eliberări:
după 10 zile, conform legii
<< Inapoi
Acrobat Reader