Comisiile de specialitate

În cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina se constituie un număr de 7 comisii de specialitate

Denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

 1. Comisia de Buget - Finanţe alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local VÎLCELEANU GIGI-ERNES
  • Consilier local KOVACS CAROL-EMIL
  • Consilier local COMĂNESCU IONUȚ-OVIDIU

 2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local STĂNCIOIU GEORGEL-CLAUDIU
  • Consilier local COLPACCI CORNELIU
  • Consilier local BIRCEA CRISTIAN

 3. Comisia juridică şi de disciplină alcătuită din 3 membrii cu următoarea componenţă:
  • Consilier local BRĂTOI EUFROSINA
  • Consilier local PAVLOVICI CONSTANTIN-PAUL
  • Consilier local VĂDUVA ȘTEFAN

 4. Comisia pentru muncă şi protecţie socială alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local ȘERBAN GABRIELA
  • Consilier local VASILE ILIE
  • Consilier local STOICHICESCU DAN-LAURENȚIU

 5. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie şi protecţia copilului alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local RACHINA VERA-GEORGETA
  • Consilier local TĂNASE AURELIA
  • Consilier local POPA IOAN

 6. Comisia pentru protecţia mediului, agricultură şi turism alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local BERECHET MIREL-ALEXANDRU
  • Consilier local VĂTRAI ION
  • Consilier local ROGOJINARU VIOREL

 7. Comisia pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local POPESCU IOHANA-RALUCA
  • Consilier local ȚÎRCOMNICU NICOLAE-SORIN
  • Consilier local STANA ANDRONIA LUANA MIHAELA