imagini din Slatina
Titlul proiectului:
„Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina”
Solicitant:
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Planul Național de Redresare și Reziliență
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

Apelul de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială

Componenta C10 – Fondul local

Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Valoarea totală a proiectului:
6.297.363,98 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
6.297.363,98 lei, din care 6.297.363,98 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.2)
Valoarea contribuției proprii:
-
Obiectivul proiectului:

Obiectul proiectului îl constituie dezvoltarea unui sistem integrat de management al mobilității la nivelul municipiului și zonei urbane funcționale care să includă, pe lângă sistemele deja implementate sau în curs de implementare, și sistemul inteligent de management al parcărilor.

Proiectul va avea în componența sa următoarele:

 • Realizarea (proiectarea și implementarea) unei platforme hardware/software de Mobility as a Service (MaaS) pentru integrarea sistemelor de transport și furnizarea soluțiilor de mobilitate multi-modală. În această platformă vor fi integrate, în primă fază, cel puțin următoarele sisteme: sistemul de management al traficului, sistemul de management al transportului public (componenta de informare a călătorilor și cea de e-ticketing), sistemul de închiriere biciclete (cu posibilitatea extinderii la trotinete și biciclete electrice), sistemul de stații de încărcare vehicule electrice și sistemul inteligent de management al parcărilor. Pentru aceste sisteme integrate se vor avea în vedere cel puțin următoarele: informarea cu privire la disponibilitate serviciului oferit (inclusiv rezervarea acestuia) și integrarea tarifară (oferirea unui tarif unic care include mai multe servicii furnizate de sistemele integrate în platforma MaaS).
 • Realizarea (proiectarea și implementarea) unui sistem inteligent de management al parcărilor cu următoarele componente: rețea de senzori (inclusiv camere video) pentru monitorizarea locurilor de parcare, sistem de gestiune a locurilor de parcare, sistem de plată pentru serviciile de parcare, sistem de restricționare a accesului la locurile de parcare, sistem de informare și rezervare a locurilor de parcare, componenta de interfațare și integrare cu alte sisteme (la nivel software API, hardware – interfețe și module de interfațare).
Activitățile proiectului:

Implementarea proiectului „Asigurarea infrastructurii integrate ITS la nivelul municipiului Slatina” cuprinde următoarele activități:

 1. Procedura de achiziție a serviciilor de Studiu de Fezabilitate pentru proiect (sistemul de management al parcărilor și platforma de management al mobilității suport pentru MaaS) – 3 luni.
 2. Realizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul propus – 3 luni.
 3. Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare și execuție pentru cele două componente importante ale proiectului (sistemul de management al parcărilor și platforma de management al mobilității suport pentru MaaS) – 3 luni.
 4. Elaborarea arhitecturii sistemului integrat ITS Slatina (inclusiv detalierea cerințelor utilizatorilor) – 2 luni.
 5. Elaborarea proiectului tehnic pentru sistemul de management al parcărilor si platforma de management al mobilității suport pentru MaaS – 3 luni.
 6. Execuția și implementarea sistemului de management al parcărilor (dezvoltarea și instalarea rețelei de senzori, dezvoltarea platformei software de management, dezvoltarea modulului pentru plăți electronice și efectuarea lucrărilor de instalare, montaj și rectificare a geometriei spațiilor de acces la locurile de parcare) – 12 luni.
 7. Execuția și implementarea platformei de management al mobilității (instalarea componentelor hardware, dezvoltarea aplicațiilor și modulelor software componente ale platformei MaaS, dezvoltarea interfețelor de tip API) – 12 luni (se va derula în paralel cu punctul 6).
 8. Integrarea sistemelor existente în platforma MaaS (inclusiv dezvoltarea interfețelor hardware și software necesare integrării) – 6 luni (după finalizarea punctelor 6 si 7).
Perioada de implementare:
06.01.2023 – 06.01.2026
Durata proiectului:
32 luni
Stadiu actual:
În implementare - Contract de finanțare nr. 1589/06.01.2023
Rezultate:

Indicatorii de proiect prin care se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/țintelor sunt:

 • Sisteme de transport inteligente (ITS) - 1

Proiect finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației -
finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ | https://www.facebook.com/PNRROficial

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

<< Inapoi
Skip to content