imagini din Slatina
Titlul proiectului:
„Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Slatina, județul Olt”
Solicitant:
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Slatina
Parteneri:
-
Programul:
Planul Național de Redresare și Reziliență
Axa și Domeniul Major de Intervenție:

Apelul de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială

Componenta C10 – Fondul local

Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Valoarea totală a proiectului:
10.380.399,04 lei
Valoarea finanțării nerambursabile:
10.380.399,04 lei, din care 3.790.134,41 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Componenta împrumut PNRR (investiția C10-I4) și 6.590.264,63 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Componenta asistență tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiția C10-I1.3)
Valoarea contribuției proprii:
-
Obiectivul proiectului:

Obiectul proiectului îl constituie elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General.

Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.

În plus, au fost alocate fonduri suplimentare pentru instalarea a 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, care vor fi achiziționate centralizat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, stații ce vor deservi comunitatea.

Activitățile proiectului:

Elaborarea și transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General - cuprinde următoarele activități:

  1. Procedura de achiziție a serviciilor de elaborare și transpunere în format GIS a Planului Urbanistic General – durată totală de 6 luni;
  2. Elaborarea și transpunerea documentației în format GIS – durată totală de 18 luni.
Perioada de implementare:
21.11.2022 – 21.11.2024
Durata proiectului:
24 luni
Stadiu actual:
În implementare - Contract de finanțare nr. 131468/21.11.2022
Rezultate:

Indicatorii de proiect prin care se măsoară stadiul de îndeplinire a jaloanelor/țintelor sunt:

  • Elaborare 1 PUG – Municipii reședință de județ
  • 45 de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice

Proiect finanțat de Uniunea Europeană - NextGenerationEU
Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației -
finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ | https://www.facebook.com/PNRROficial

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

<< Inapoi
Skip to content