imagini din Slatina
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Programul Horizon 2020
Programul Operațional Regional 2014-2020
Programul WiFi4EU
Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ
Skip to content