imagini din Slatina
Comisiile de specialitate

În cadrul Consiliului Local al Municipiului Slatina se constituie un număr de 7 comisii de specialitate

Denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate este următoarea:

 1. Comisia de Buget - Finanţe alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local Vîlceleanu Gigi-Ernes
  • Consilier local Șerban Gabriela
  • Consilier local Comănescu Ionuț-Ovidiu

 2. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local Ilie Violeta-Cristina
  • Consilier local Vătrai Ion
  • Consilier local Roșu Aurel

 3. Comisia juridică şi de disciplină alcătuită din 3 membrii cu următoarea componenţă:
  • Consilier local Brătoi Eufrosina
  • Consilier local Alexa Ioan
  • Consilier local Văduva Ștefan

 4. Comisia pentru muncă şi protecţie socială alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local Dincă Viorel
  • Consilier local Antonescu Constantin
  • Consilier local Giura Laura

 5. Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie şi protecţia copilului alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local Popistaș Alexandru-Bogdan
  • Consilier local Cazangiu Răzvan-Constantin
  • Consilier local Bălașa Marius

 6. Comisia pentru protecţia mediului, agricultură şi turism alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local Berechet Mihai-Alexandru
  • Consilier local Rogojinaru Viorel
  • Consilier local Drăgoi Nicolae

 7. Comisia pentru activităţi socio-culturale, culte şi sport alcătuită din 3 membri cu următoarea componenţă:
  • Consilier local Popa Emil-Costin
  • Consilier local Stroiuleasa Loredana-Mihaela
  • Consilier local Costică Eugen-Romeo
Skip to content