imagini din Slatina
Deschiderea procedurii succesorale (Anexa nr. 24)
Acte necesare:
 • certificat fiscal emis de Direcția Economică de la Primăria de domiciliu unde se află bunurile mobile și imobile ale defunctului/defunctei, cu valoarea de impunere pentru bunurile mobile și imobile ale titularului de rol (original și copie)
 • certificat de deces al defunctului/defunctei (original și copie)
 • acte de stare civilă moștenitori - (certificat de naștere, certificat de căsătorie, C.I./B.I. declarant (original și copie)
 • certificat de moștenitor (unde este cazul) (original și copie)
 • hotărâre judecătorească de divorț (unde este cazul) (original și copie)
 • acte de proprietate pentru bunurile imobile :
 • contract de vânzare-cumpărare apartament casă (original și copie)
 • hotărâre judecătorească definitivă pentru lotizări teren, partaj, ieșire din indiviziune bunuri mobile si imobile (unde este cazul) (original și copie)
 • titlul de proprietate pentru teren arabil intravilan si extravilan emis conform Legii nr.18/1991, Legii nr. 1/2000; (original și copie)
 • certificat de acționar la societăți comerciale, S.I.F. și altele (original și copie)
 • acte de proprietate pentru autoturism (carte de identitate, certificat de înmatriculare) (original și copie)
 • acte de proprietate pentru societăți comerciale/S.N.C./S.R.L. (actul constitutiv al societății, hotărâre judecătorească definitivă de înființare, certificat de înregistrare la Camera de Comerț (original și copie)
 • act de concesiune pentru loc de veci (original și copie)
 • orice alte acte doveditoare de proprietate pentru bunurile mobile și imobile ale defunctului / defunctei (original și copie)
 • extras de cont de la banca
Program relații cu publicul

la Compartimentul Acte Administrative, Strada M. Kogălniceanu, nr. 1 (lângă Casierie)

 • Marți 08:00 – 12:00
 • Joi 08:00 – 12:00
Skip to content