imagini din Slatina
Petiții
Prin formularul de mai jos puteţi transmite petițiile dumneavoastră.

Notă:

  • Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii. Conform art. 7 din Legea nr. 233/2002, petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.
  • Mesajele vor fi prelucrate în conformitate cu Legea nr. 233 din 23.04.2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 677 din 21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Skip to content