Disciplina în construcţii

Denumire:

Disciplina în construcţii

Descriere:

Urmăreşte respectarea în domeniul autorizării, realizării şi executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţii administrative teritoriale, respectiv organizează şi efectuează acţiuni de control vizând disciplina în construc&355;ii pe raza municipiului Slatina.


Aplică sancţiuni contravenţionale pentru lucrările de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea autorizaţiei de construire eliberată de Primăria municipiului Slatina.

Beneficiari:
-
Cadru Legal:
Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construire;
Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Conditii acordare:
Documente necesare:
-
Cereri si formulare:
Document PDF nu există formular tip
Cost:
-
Termen execuţie:
30 de zile
Structura responsabilă:
Compartimentul Disciplina în Construcţii
Persoana responsabilă:
Coordonator activitate Direcţia Arhitect Şef Birin Adrian Ciprian
Referent/Inspector:
Referent de specialitate: Băescu Anghel Inspector: Nicolăescu Mihaela, Berianu Lucica
Adresa:
Slatina, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1
Telefon:
0249 - 439 377
E-mail:
Program primiri:
Luni-joi 07:30-12:00, 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Program eliberări:
Luni-joi 07:30-12:00, 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Ultima actualizare:
28.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader