Autorizaţie de deshumare

Denumire:

Autorizaţie de deshumare

Descriere:
Eliberarea autorizaţiei de deshumare
Beneficiari:
Cetãþenii cu domiciliul în municipiul Slatina
Cadru Legal:
H.C.L. nr. 25/27.02.2003
H.C.L. nr. 8/29.01.2004
H.C.L. nr. 25/27.02.2003, art. 24
Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Cimitirului uman Strehareþi
Conditii acordare:
la cererea unui membru al familiei, rudă până la gradul IV sau la solicitarea Parchetului;
decesul trebuie să se fi produs cu cel puţin 7 ani în urmă pentru persoane înhumate în gropi simple;
decesul trebuie să se fi produs cu minim 10 ani în urmă pentru persoane înhumate în cavouri, cripte, bolţi, gropi zidite.
Documente necesare:
cerere;
act de identitate al solicitantului (original);
actul de concesiune a locului de veci (original şi copie);
certificatul de deces al persoanei care va fi deshumată (original şi copie).
Cereri si formulare:
Document PDF Obţinere autorizaţie de deshumare
Cost:
50.000 lei
Termen execuţie:
15 zile
Structura responsabilă:
Serviciul Administrare Cimitire
Persoana responsabilă:
inspector Marin Iliuþã - ºef serviciu
Referent/Inspector:
Adresa:
Strada Strehareþi, nr. 146
Telefon:
0249-422290
E-mail:
Program primiri:
Luni-vineri 09:00-14:30
Program eliberări:
Luni-vineri 09:00-14:30
<< Inapoi
Acrobat Reader