Atribuirea locurilor de veci cu titlu gratuit

Denumire:

Atribuirea locurilor de veci cu titlu gratuit

Descriere:
Primarul municipiului Slatina poate atribui gratuit un loc de înhumare pentru o perioadă de 7 ani persoanelor beneficiare de ajutor social şi celor fără venituri.
Beneficiari:
veteranii de război şi persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şicele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute de O.G. nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimul instaurat în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnic, aprobată şi modificată de Legea nr. 189/2000 cu modificări şi completări ulterioare;
văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război;
persoanele care beneficiază de prevederile art. 6 şi art. 10 alin. (1), lit. k din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţi, precum şi luptătorilor pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare;
persoanele lipsire de posibilităţi materiale.
Cadru Legal:
H.C.L. nr. 25/27.02.2003
H.C.L. nr. 8/29.01.2004
H.C.L. nr. 25/27.02.2003, art. 24
Regulamentul de organizare ºi funcþionare al Cimitirului uman Strehareþi
Conditii acordare:
La cererea cetãþenilor.
Solicitantul sã aibã domiciliul în municipiul Slatina.
Documente necesare:
cerere;
act de identitate;
hotărârea judecătorească de la Casa de pensii;
adeverinţă de la Asociaţia din care face parte;
referat aprobat de primar, prin care se acordă un loc de veci persoanelor beneficiare de ajutor social şi celor fără venituri
Cereri si formulare:
Document PDF Atribuirea locurilor de veci cu titlu gratuit
Cost:
-
Termen execuţie:
pe loc
Structura responsabilă:
Serviciul Administrare Cimitire
Persoana responsabilă:
inspector Marin Iliuþã - ºef serviciu
Referent/Inspector:
Adresa:
Strada Strehareþi, nr. 146
Telefon:
0249-422290
E-mail:
Program primiri:
Luni-vineri 09:00-14:30
Program eliberări:
Luni-vineri 09:00-14:30
<< Inapoi
Acrobat Reader