Acordarea Certficatului de Urbanism pentru lucrări de construire (persoane fizice)

Denumire:

Acordarea Certficatului de Urbanism pentru lucrări de construire (persoane fizice)

Descriere:
Eliberarea Certificatului de Urbanism pentru lucrări de construire
Beneficiari:
Persoane fizice solicitante
Cadru Legal:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
Legea nr. 114/1996 privind Legea locuinţei;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
Codul Civil al României;
Codul Fiscal al României.
Conditii acordare:
Carte funciară;
Respectarea Planului de Urbanism.
Documente necesare:
cererea-tip (formularul-model F.1 "CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism"), în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cuprinzând:
  1. elementele de identificare ale solicitantului;
  2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, număr cadastral şi număr de carte funciară, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  3. elementele care definesc scopul solicitării

planuri cadastrale/topografice cu evidenţierea imobilelor în cauză, astfel:
  1. pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de încadrare în zonă, la una din scările 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000, 1:1.000, 1:500, după caz, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară;
  2. pentru imobilele înscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare, actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară

documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, în copie;
certificat de atestare fiscală
Cereri si formulare:
Document PDF Emiterea Certificatului de urbanism pentru lucrări de construire (persoane fizice)
Cost:
până la 150 m2 - 6 lei
între 151-250 m2 - 7 lei
între 251-500 m2 - 10 lei
între 501-750 m2 - 12 lei
între 751-1.000 m2 - 14 lei
peste 1.000 m2 - 14 lei + 0,01 lei/m2 pentru tot ce depăşeşte 1000 m2
Termen execuţie:
30 zile
Structura responsabilă:
Compartimentul Certificate de Urbanism
Persoana responsabilă:
Coordonator activitate Direcţia Arhitect Şef Birin Adrian Ciprian
Referent/Inspector:
Inspector: Ţecu Florentin Cristinel Consilier: Elencu Vasile
Adresa:
Slatina, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1
Telefon:
0429-439377
E-mail:
Program primiri:
Luni-Joi 07:30-12:00, 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Program eliberări:
Luni-Joi 07:30-12:00, 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Ultima actualizare:
22.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader