Aviz spargere domeniu public sau privat (persoane fizice)

Denumire:

Aviz spargere domeniu public şi privat (persoane fizice)

Descriere:
Eliberare aviz spargere stradă/alee/trotuar/spaţiu verde
Beneficiari:
Persoane fizice
Cadru Legal:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea efectuării lucrărilor de construcţii
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
Hotărârea Consiliului Local nr. 205/30.12.2008 referitoare la obţinerea avizului de spargere stradă şi readucere la starea iniţială a suprafeţelor afectate din domeniul public sau privat în urma lucrărilor executate pentru reabilitări, branşamente, racorduri, reparaţii planificate sau accidentale, lucrări de investiţii pe drumul public de către societăţile calificate
Conditii acordare:
Dacă se solicită prin Certificatul de Urbanism;
Dovada plăţii garanţiei de bună execuţie.
Documente necesare:
Cerere tip;
Copie Certificat de Urbanism;
Copie plan de încadrare în zonă;
Copie plan de situaţie;
Copie după contractul cu una din societăţile calificate să obţină avizul de spargere stradă şi să readucă la starea iniţială suprafeţele afectate;
Deviz de lucrări din care să reiasă timpul necesar execuţiei lucrării de readucere la starea iniţială a suprafeţelor afectate din domeniul public sau privat.
Cereri si formulare:
Document PDF Acordarea avizului de spargere a domeniului public sau privat (persoane fizice)
Cost:
Garanţie de bună execuţie, calculată la suprafaţa afectată:
spaţii verzi - 50 lei/mp;
drum de balast - 50 lei/mp;
trotuar, alee betonată - 200 lei/mp;
stradă beton carosabil - 300 lei/mp;
trotuar din covor asfaltic - 200 lei/mp;
stradă covor asfaltic - 400 lei/mp;
trotuar din pavele - 400 lei/mp.

Preţurile de mai sus includ T.V.A.

NOTĂ:
Taxele se actualizează anual prin hotărâre a Consiliului Local.
Termen execuţie:
În funcţie de complexitatea lucrărilor
Structura responsabilă:
Direcţia Tehnică
Persoana responsabilă:
Floarea Mierleşteanu; Constantin Dune; Dragoş Burtescu
Referent/Inspector:
Adresa:
Slatina, Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1
Telefon:
0249-439 233
E-mail:
Program primiri:
Zilnic 08:00-16:30
Marţi şi joi 08:00-18:00
Program eliberări:
Zilnic 08:00-16:30
Marţi şi joi 08:00-18:00
Observaţii:

Lista cu societăţile calificate de Primăria municipiului Slatina (conform H.C.L. nr. 205/30.12.2008 şi H.C.L. nr. 138&19.05.2009) care să obţină avizul de spargere stradă şi să readucă la starea iniţială suprafeţele afectate din domeniul public sau privat în urma lucrărilor executate pentru reabilitări, branşamente, racorduri, reparaţii planificate sau accidentale, lucrări de investiţii pe drumul public  1. S.C. INSTAL SUD S.R.L. Slatina, Strada Izvorului, nr. 29

  2. S.C. ELECTRIC TOTAL S.R.L. Slatina, Strada Oituz, nr. 14

  3. S.C. SCADT S.A. Slatina, Strada Cireaşov, nr. 18

  4. S.C. DISTRIGAZ S.A. Slatina, Strada Textilistului, nr. 8B

  5. S.C. ELECTRICA SERV S.A. (A.I.S.E.) Slatina, Strada Primăverii, nr. 18B

  6. S.C. PREST SERV INSTAL S.R.L. Slatina, Strada Primăverii, bloc FA10, scara A, apart. 1

  7. S.C. INSTPRO S.R.L. Drăgăşani, Strada Traian, nr. 30, jud. Vâlcea

  8. S.C. ELECTROCONSTRUCŢIA ELCO S.A., Strada Depozitelor, nr. 7

  9. S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A., Strada Artileriei, nr. 2

Ultima actualizare:
26.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader