Colectare amenda

Denumire:

Colectare amendă

Descriere:
Încasare amendă contravenţională
Beneficiari:
Contribuabili (persoane fizice şi juridice) de pe teritoriul municipiului Slatina
Cadru Legal:
Hotărârea Consiliului Local nr. 141/30.09.2002 cu privire la aplicarea contravenţiilor pentru nerespectarea anumitor prevederi;
Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 privind recuperarea creanţelor bugetare
Conditii acordare:
Persoane fizice şi juridice care au primit amendă
Documente necesare:
înştiinţare (original);
Somaţie (original);
Proces-verbal de constatare a contravenţiei (original).
Cereri si formulare:
Document PDF Amenzi contravenţionale
Cost:
-
Termen execuţie:
la prezentare
Structura responsabilă:
Serviciul Public Recuperare Creanţe Bugetare
Persoana responsabilă:
Mănescu Cornel
Referent/Inspector:
Staicu Anca
Adresa:
Slatina, Strada Toamnei, nr. 6, Slatina
Telefon:
0249-411304
E-mail:
Program primiri:
Luni-Joi 08:00-16:30 Vineri 08:00-13:00
Program eliberări:
Luni-Joi 08:00-16:30 Vineri 08:00-13:00
Observaţii:
încasarea de la contribuabili (persoane fizice şi juridice) de pe teritoriul municipiului Slatina a tuturor amenzilor contravenţionale care se fac venit la bugetul local;
Completează înregistrarea documentelor, a formularelor cu înştiinţări, somaţii, adrese de poprire, titluri executorii, insolvabilităţi, precum şi deplasări nenumărate în teren pentru contravenienţii rău platnici;
Pentru buna desfăşurare a activităţilor specifice, colaborăm cu organe de specialitate ale Ministerului de Interne, Ministerului Apărării Naţionale, Corpul Gardienilor Publici Olt, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt, Trezoreria Slatina ş.a.;
Se execută faza de urmărire şi încasare prin cercetări la ultimul domiciliu/sediu cunoscut al debitorului;
Se cer relaţii de la compartimentul de evidenţă a populaţiei din cadrul M.I. ori la Oficiile Registrului Comerţului sau de la instanţele judecătoreşti după caz;
Se solicită informaţii societăţilor bancare la care debitorul are conturi deschise;
Se verifică prin luare de relaţii de la unităţile sau de la persoanele fizice unde debitorul şi-a desfăşurat activitatea în ultimii ani.
<< Inapoi
Acrobat Reader