Autorizaţia de Demolare pentru persoane fizice

Denumire:

Acordarea Autorizaţiei de Demolare (persoane fizice)

Descriere:
Eliberarea Autorizaţiei de Demolare pentru persoane fizice
Beneficiari:
Persoane fizice solicitante
Cadru Legal:
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea efectuãrii lucrãrilor de construcþii
Conditii acordare:
Socilitantul trebuie să fie posesorul unui Certificat de Urbanism şi să facă dovada proprietăţii sau a dreptului de folosinţă a terenului;
Carte funciară.
Documente necesare:
certificatul de urbanism, în; copie;
certificat de atestare fiscal cu valoare de impunere;
dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, în copie legalizată sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
documentaţia tehnică - D.T. - în două exemplare, dintre care un exemplar se arhivează la emitent şi un exemplar vizat spre neschimbare se returnează beneficiarului;
avizele, acordurile şi actul administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, în copie;
dovada privind achitarea taxelor legale, în copie
Cereri si formulare:
Document PDF Emiterea Autorizaţiei de desfiinţare a construcţiilor (persoane fizice)
Cost:
0,1% din valoarea de impunere a construcţiei
Termen execuţie:
30 de zile
Structura responsabilă:
Compartimentul Autorizaţii de Construire
Persoana responsabilă:
Coordonator activitate Direcţia Arhitect Şef Birin Adrian Ciprian
Referent/Inspector:
Inspector: Dulea Alexandra Claudia; Borea Adrian Octavian Consilier: Costache Constantin
Adresa:
Slatina, Strada Mihail Kogãlniceanu, nr. 1
Telefon:
0249-439377
E-mail:
Program primiri:
Luni-Joi 07:30-12:00, 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Program eliberări:
Luni-Joi 07:30-12:00, 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Ultima actualizare:
22.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader