Acordare indemnizaţie lunară persoanelor cu handicap grav

Denumire:

Acordare indemnizaţie lunară persoanelor cu handicap grav

Descriere:
Părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare.
Opţiunea se exprimă prin cerere adresată în scris Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt şi devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al acestora.
Indemnizaţia lunară este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.
Beneficiari:
Persoanele cu handicap grav, cu excepţia celor cu handicap vizual grav
Cadru Legal:
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Conditii acordare:
Existenţa certificatului de încadrare în grad de handicap grav emis de Comisia pentru protecţia copilului/Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap adulţi;
Acordul emis de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt din care rezultă exprimarea opţiunii între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare;
Domiciliul/reşedinţa persoanei cu handicap grav să fie pe raza municipiului Slatina.

Nu pot beneficia de indemnizaţia lunară:

  1. părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav care se află în internate ori în centre de plasament aferente unităţilor sau instituţiilor de învăţământ special;

  2. adulţii cu handicap grav sau reprezentanţii lor legali pe perioada în care adulţii cu handicap grav se află în centre rezidenţiale publice, cu excepţia centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituţii publice cu caracter social în care se asigură întreţinerea completă din partea autorităţii administraţiei publice;

  3. persoanele cu handicap grav care sunt reţinute, arestate sau condamnate definitiv la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reţinerii, arestării ori a detenţiei.

Documente necesare:
cerere;
act de identitate/certificat de naştere pentru persoana cu handicap grav (original şi copie);
certificatul de încadrare în grad de handicap grav (original şi copie);
document emis de banca la care beneficiarul are cont, din care să rezulte codul IBAN;
act de identitate reprezentant legal (original şi copie);
dispoziţie curatelă sau tutelă, unde este cazul (original şi copie);
acordul emis de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - Olt din care rezultă exprimarea opţiunii între asistent personal şi primirea unei indemnizaţii lunare*


*) acordul se comunică Direcţiei Protecţie şi Asistenţă Socială Slatina de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, în termen de 5 zile de la exprimarea opţiunii de către părinţii sau reprezentanţii legali ai copilului cu handicap grav, adulţii cu handicap grav ori reprezentanţii legali ai acestora.
Cereri si formulare:
Document PDF Cerere pentru acordarea/menţinerea în plată a indemnizaţiei lunare pentru persoana cu handicap grav
Cost:
-
Termen execuţie:
30 de zile de la data depunerii cererii
Structura responsabilă:
Compartimentul Administrativ
Persoana responsabilă:
Niculae Marian - director executiv, Bîscoveanu Mihaela - director executiv adjunct
Referent/Inspector:
Beliţoiu Mariana
Adresa:
Slatina, Strada Fraţii Buzeşti, nr. 6, jud. Olt
Telefon:
0249-418660; 0249-418663; 0349-802193
E-mail:
dpas_slatina@yahoo.com
Program primiri:
Luni-joi: 08:00-12:00 şi 12:30-16:30
Vineri 08:00-13:00
Program eliberări:
Comunicare poştală
Ultima actualizare:
06.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader