Acordare asistent personal persoanelor cu handicap

Denumire:

Acordare asistent personal pentru persoane cu handicap grav

Descriere:
Angajarea de asistent personal în vederea prestării activităţii de îngrijire şi supraveghere a persoanei cu handicap grav
Beneficiari:
Persoanele cu handicap grav
Cadru Legal:
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Conditii acordare:
Existenţa unui certificat de încadrare în grad grav emis de Comisia pentru protecţia copilului sau Comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap adulţi.
Documente necesare:
cerere tip;
act de identitate (certificat naştere, certificat căsătorie) (original şi copie);
decizie pensie, talon şi cupon (original şi copie);
act medical din care să rezulte că persoana cu handicap grav are/nu are discernământ (original şi copie);
certificat de încadrare în grad grav (original şi copie);
declaraţie;
angajament;
acord.
Cereri si formulare:
Document PDF Cerere pentru angajarea asistentului personal al persoanei cu handicap grav
Cost:
-
Termen execuţie:
20 de zile de la depunerea dosarului
Structura responsabilă:
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială - Compartimentul Contabilitate, Personal, Salarizare
Persoana responsabilă:
Niculae Marian - director executiv
Referent/Inspector:
Pepene Floarea
Adresa:
Slatina, Strada Buzeşti, nr. 6
Telefon:
0249-418660, 0249-418663, 0349-802193
E-mail:
dpas_slatina@yahoo.com
Program primiri:
Luni-joi 08:00-12:00 şi 12:30-16:30
Vineri 08:00-13:00
Program eliberări:
Comunicare poştală
Ultima actualizare:
27.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader