Acordarea alocaţiei pentru copil cu handicap de tip HIV/SIDA

Denumire:

Referate sociale în vederea acordării alocaţiei de hrană copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA

Descriere:
Serviciu de intermediere în vederea acordării alocaţiei de hrană copiilor cu handicap de tip HIV/SIDA
Beneficiari:
Copiii cu handicap grav de tip HIV/SIDA
Cadru Legal:
Art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
Conditii acordare:
Alocaţia de hrană se acordă în baza unui certificat medical de încadrare în grad de persoană cu handicap grav emis de comisia pentru protecţia drepturilor copilului, numai pe perioada în care copilul este îngrijit de familie
Documente necesare:
declaraţie tip (se completează de către unul dintre părinţii copilului/reprezentantul legal al copilului în faţa funcţionarului responsabil);
certificat de încadrare în grad (original şi copie).
Cereri si formulare:
Document PDF Declaraţie tip pentru acordarea alocaţiei lunare de hrană copilului cu handicap de tip HIV/SIDA
Cost:
-
Termen execuţie:
1-5 zile
Structura responsabilă:
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială - Compartiment Asistenţa Adultului în Dificultate
Persoana responsabilă:
Niculae Marian - director executiv, Bîscoveanu Mihaela - director executiv adjunct
Referent/Inspector:
Gogoţ Jeana
Adresa:
Slatina, Strada Fraţii Buzeşti, nr. 6
Telefon:
0249-418660
E-mail:
dpas_slatina@yahoo.com
Program primiri:
Zilnic, în perioada 1-5 a fiecărei luni în cadrul programului de lucru*
Program eliberări:
(vezi nota)
Observaţii:

*Program de lucru:


Luni - joi 08:00-12:00 şi 12:30-16:30
Vineri 08:00-13:00


NOTĂ - Program eliberări:


Referatele sociale întocmite în; perioada 1-5 a fiecărei luni se centralizează şi, pe data de 6 a fiecărei luni, se comunică la Direcţia Generală de Asistenă Socială şi Protecţia Copilului - Olt, în vederea efectuării plăţii.
Ultima actualizare:
27.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader