Acordarea alocaţiei de stat pentru copil

Denumire:

Intermediere acordare alocaţie de stat

Descriere:
Alocaţia de stat pentru copii este o formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, în vârstă de până la 18 ani, fără discriminare.
Beneficiari:
Copiii în vârstă de până la 18 ani şi tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional
Cadru Legal:
Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare.
Conditii acordare:
Familia copilului pentru care se solicită acordarea alocaţiei de stat să aibă domiciliul pe raza municipiului Slatina.
Documente necesare:
cerere tip;
declaraţie tip în condiţiile în care alocaţia este solicitată mai târziu de un de zile de la naşterea copilului;
B.I./C.I./C.I.P. părinţi (copie şi original);
certificatul de naştere al copilului (copie şi original);
livret de familie.
Cereri si formulare:
Document PDF Cerere tip pentru alocaţia de stat pentru copil
Document PDF Declaraţie tip în condiţiile în care alocaţia este solicitată mai târziu de un an de zile de la naşterea copilului
Cost:
-
Termen execuţie:
Lunar, dosarele depuse de solicitanţi se înaintează Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială - Olt, în vederea efectuării plăţii.
Structura responsabilă:
Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială - Compartimentul Protecţia Copilului
Persoana responsabilă:
Niculae Marian - director executiv, Bîscoveanu Mihaela - director executiv adjunct
Referent/Inspector:
Mihaiu Mioara
Adresa:
Slatina, Strada Fraţii Buzeşti, nr. 6
Telefon:
0249-418660, 0349-802193
E-mail:
dpas_slatina@yahoo.com
Program primiri:
Marþi şi joi 08:00-12:00 şi 12:30-16:00
Program eliberări:
-
Observaţii:
În situaţia tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani şi care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, alocaţia de stat pentru copii se acordă până la terminarea acestora.

Cuantum


Diferenţiat în funcţie de vârsta copilului, astfel:

  • 200 lei pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap;

  • 42 lei pentru copiii cu vârsta mai mare de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap.

Ultima actualizare:
27.01.2010
<< Inapoi
Acrobat Reader