Persoane fizice/Asociatii familiale

Denumire:

Înregistrare teren dobândit (donaţie)

Descriere:
Înregistrare teren dobândit şi stabilire impozit pe terenul deţinut de persoane fizice
Beneficiari:
Persoane fizice proprietari ai terenului
Cadru Legal:
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2003.
Conditii acordare:
Dobândirea în proprietate a unui teren
Documente necesare:
Declaraţie tip pentru impozitul pe teren;
Copie contract donaţie (2 exemplare)
Copie act de identitate al proprietatului (când sunt doi sau mai mulţi proprietari este suficient copia actului de proprietate al unuia dintre proprietari).
Cereri si formulare:
Document PDF Înregistrarea terenurilor dobândite prin vânzare-cumpărare şi stabilirea impozitului pe terenurile deţinute de persoane fizice
Document PDF Înregistrarea terenurilor dobândite prin donaţie şi stabilirea impozitului pe terenurile deţinute de persoane fizice
Cost:
în termen de 30 de zile de la data dobândirii, acest serviciu este gratuit.
Depunerea peste termenul de 30 de zile se consideră contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 1.100.000 lei.
Termen execuţie:
la prezentare
Structura responsabilă:
Biroul Persoane Fizice
Persoana responsabilă:
ec. Beznea Gheorghe - şef Serviciu Impozite şi Taxe Locale
Referent/Inspector:
Cismărescu Aurelia, Anghel Roxana, Firoiu Antigona, Meilă Gheorghiţa, Ilie Rada
Adresa:
Slatina, Strada Toamnei, nr. 6
Telefon:
0249-411304, 0249-411070
E-mail:
Program primiri:
Luni-Joi 08:00-16:00
Vineri 08:00-14:30
Program eliberări:
Luni-Joi 08:00-16:00
Vineri 08:00-14:30
Observaţii:
Persoana fizică se prezintă la sediul Direcţiei Economice, ghişeul 4 sau 7 cu dosarul ce conţine documentele enumerate mai sus;
Inspectorul verifică dosarul, îl înregistrează şi îl ia în evidenţă;
Se emite procesul-verbal de impunere cu înştiinţarea de plată.
Certificat de rol cu valoarea de impunere (1)
<< Inapoi
Acrobat Reader