Eliberare act deces

Denumire:

Eliberarea certificatului de deces, la cerere, în caz de pierdere, distrugere sau deteriorare

Descriere:
Obþinerea certificatului de deces solicitant
Beneficiari:
Rudele defunctului până la gradul IV
Cadru Legal:
Legea nr. 119/1996
Conditii acordare:
la cerere
Documente necesare:
Cerere tip;
Actul de identitate al persoanei care solicitã certificatul de deces (original).
Cereri si formulare:
Document PDF Eliberarea certificatului de deces în caz de pierdere, distrugere sau deteriorare
Cost:
7.000 lei taxã de timbru
Pierderea sau deteriorarea se sancþioneazã cu amendã în cuantum de 500.000 lei.
Termen execuţie:
48 de ore
Structura responsabilă:
Biroul Stare Civilã
Persoana responsabilă:
Mioara VLÃDULESCU
Referent/Inspector:
Mioara VLÃDULESCU, Minodora STANCIU, Gheorghiþa ENACHE, Ileana VLÃDILÃ, Magda CATALINA
Adresa:
Slatina, Strada Mihail Kogãlniceanu, nr. 1
Telefon:
0249-439233
E-mail:
Program primiri:
Zilnic 08:00-12:00
Program eliberări:
Zilnic 15:00-16:00
<< Inapoi
Acrobat Reader