Curatela adulti

Denumire:

Instituirea curatelei asupra unei persoane majore cu discernământ

Descriere:
Instituirea curatelei asupra unei persoane majore care, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze bunurile sau să îşi apere interesele în condiţii mulţumitoare
Beneficiari:
Persoane majore aflate în incapacitatea de a-şi reprezenta interesele
Cadru Legal:
Articolul 152 din Codul Familiei
Conditii acordare:
Persoane majore care din cauza bolii, bătrâneţii sau a unei infirmităţi fizice, deşi capabile, nu îşi pot reprezenta personal interesele în anumite situaţii şi care au domiciliul pe raza municipiului Slatina
Documente necesare:
Cerere - tipizat;
Copia actului de identitate al persoanei majore;
Copia actului de identitate al solicitantului (curator);
Acordul persoanei majore pentru care se instituie curatela (declaraţie - tipizat - sau anchetă socială);
Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap a persoanei majore sau a adeverinţei medicale referitoare la starea de sănătate a persoanei majore şi care menţionează că nu este în evidenţă cu boli care afectează discernământul;
Alte documente considerate necesare în susţinerea solicitării (se solicită ulterior, în funcţie de natura cererii);
Certificat fiscal pentru solicitat (emis de Direcţia Generală de Venituri şi Cheltuieli a Primăriei municipiului Slatina.
Cereri si formulare:
Document PDF Instituirea curatelei asupra unei persoane majore
Document PDF Acordarea ajutorului social
Cost:
-
Termen execuţie:
30 de zile de la data solicitării sau sesizării
Structura responsabilă:
Compartimentul Autoritate Tutelară
Persoana responsabilă:
consilier juridic Iulia Georgiana Truică
Referent/Inspector:
consilier juridic Daniela Şugubete, consilier juridic Cristina Dogaru, consilier juridic Mariana Dumitrescu, consilier Adela Sandu
Adresa:
Slatina, Strada Mihai Kogălniceanu, nr. 1
Telefon:
0249 407 007
E-mail:
Program primiri:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi 07:30-12:00 şi 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Program pe teren: Marţi şi Joi 12:30 - 16:30
Program eliberări:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi 07:30-12:00 şi 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Ultima actualizare:
09.02.2009
<< Inapoi
Acrobat Reader