Curatela minori

Denumire:

Instituire curatelă specială în vederea reprezentării intereselor persoanelor minore

Descriere:
Se instituie curator, prin dispoziţia primarului, în vederea reprezentării intereselor persoanelor minore
Beneficiari:
Persoane minore fără capacitate de exerciţiu (până la vârsta de 14 ani) sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă (în vârstă de 14-18 ani)
Cadru Legal:
Articolele 105 şi 152 lit. c din Codul Familiei
Conditii acordare:
Părintele sau tutorele nu poate să reprezinte minorul din cauza bolii sau din alte motive;
Minorul trebuie să aibă domiciliul pe raza municipiului Slatina.
Documente necesare:
Cerere - tipizat;
Copie a actului de identitate al minorului şi al părintelui (reprezentantului legal);
Copie a actului de identitate al curatorului;
Adeverinţă medicală pentru curator privind starea de sănătate (dacă se află în evidenţa medicului de familie cu boli care afectează discernământul)
Declaraţia minorului care a împlinit vârsta de 14 ani - tipizat;
Acordul părintelui sau al reprezentantului legal - declaraţie - tipizat;
Certificat fiscal pentru solicitant (emis de Direcţia Generală de Venituri şi Cheltuieli a Primăriei municipiului Slatina;
Alte documente în susţinerea cererii (se solicită ulterior, în funcţie de natura cererii).
Cereri si formulare:
Document PDF Instituire curatelă specială în vederea reprezentării intereselor persoanelor minore
Document PDF Acordarea avizului de spargere a domeniului public sau privat (persoane juridice)
Cost:
-
Termen execuţie:
30 de zile de la data solicitării sau sesizării
Structura responsabilă:
Compartimentul Autoritate Tutelară
Persoana responsabilă:
consilier juridic Iulia Georgiana Truică
Referent/Inspector:
consilier juridic Daniela Şugubete, consilier juridic Cristina Dogaru, consilier juridic Mariana Dumitrescu, consilier Adela Sandu
Adresa:
Slatina, Strada Mihai Kogălniceanu, nr. 1
Telefon:
0249 407 007
E-mail:
Program primiri:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi 07:30-12:00 şi 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Program pe teren: Marţi şi Joi 12:30 - 16:30
Program eliberări:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi 07:30-12:00 şi 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Ultima actualizare:
09.02.2009
<< Inapoi
Acrobat Reader