Tutela adulti

Denumire:

Instituire tutelă asupra persoanei puse sub interdicţie

Descriere:
Instituire tutelă asupra unei persoane majore, pusă sub interdicţie prin hotărâre judecătorească
Beneficiari:
Persoane majore puse sub interdicţie
Cadru Legal:
Articolul 145 din Codul Familiei
Conditii acordare:
Existenţa unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive de punere sub interdicţie a persoanei majore
Persoana majoră pusă sub interdicţie să aibă domiciliul pe raza municipiului Slatina
Documente necesare:
Cerere din partea unei persoane fizice (aparţinător al bolnavului) - tipizat;
Copie act de identitate pentru solicitant (tutore);
Cazier pentru solicitant (tutore);
Adeverinţă medicală din care să rezulte că starea sănătăţii tutorelui îi permite să îngrijească o persoană bolnavă, precum şi faptul că acesta nu se află în evidenţă cu boli psihice;
Declaraţia persoanei care doreşte să fie numită tutore, în conformitate cu prevederile art. 117 din Codul familiei - tipizat;
Copie act de identitate pentru cel ce urmează a fi reprezentat;
Sentinţă definitivă de punere sub interdicţie a persoanei majore;
Adeverinţă medicală care să ateste starea sănătăţii bolnavului;
Document din care să rezulte veniturile bolnavului (cupon de pensie etc.);
Certificat fiscal pentru solicitant (emis de Direcţia Generală de Venituri şi Cheltuieli a Primăriei municipiului Slatina)
Cereri si formulare:
Document PDF Instituire tutelă asupra unei persoane minore sau majore pusă sub interdicţie prin hotărâre judecătorească
Cost:
-
Termen execuţie:
30 de zile de la data solicitării sau sesizării
Structura responsabilă:
Compartimentul Autoritate Tutelară
Persoana responsabilă:
consilier juridic Iulia Georgiana Truică
Referent/Inspector:
consilier juridic Daniela Şugubete, consilier juridic Cristina Dogaru, consilier juridic Mariana Dumitrescu,
Adresa:
Slatina, Strada Mihai Kogălniceanu, nr. 1
Telefon:
0249 407 007
E-mail:
Program primiri:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi 07:30-12:00 şi 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Program pe teren: Marţi şi Joi 12:30 - 16:30
Program eliberări:
Luni, Marţi, Miercuri, Joi 07:30-12:00 şi 12:30-16:30
Vineri 07:30-13:30
Ultima actualizare:
09.02.2009
<< Inapoi
Acrobat Reader